ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

Чешката република се характеризира с най-до добри макроикономически показате показатели сред ново ли новоприетите след 2004 г. страни в Европейския съюз (ЕС-13 13), доближаващи се до тези на ста , старите членове на съюза (ЕС 15). Близостта до България по територия, земеделска земя и население е основание за съпоставка в икономиките на двете страни и в частност на земеделието.
При разпадането на бившата могъща Австроунгарска империя след първата световна война се отдели Чехословакия, обединяваща сегашните Чешка република и Словакия. При доминирането на Чехия нарастват етническите противоречия между чехи и словаци. В навечерието на Втората световна война  нацистка Германия окупира територията на днешната Чешка република, а Словакия става сателитна държава в съюз с Германия. След войната обединена Чехословакия попада под съветската сфера на влияние. През 1968 г. с нашествието на войски от Варшавския договор приключват усилията за  либерализиране на комунистическото управление и създаване на „социализъм с човешки образ”. На 1 януари 1993 г. се извърши ненасилствен „кадифен развод” с обявяване независимост на двата национални компонента, Чешка република и Словакия.

Автор: 
ПРОФ. ДСН ПЕТКО ИВАНОВ
Брой : 
Февруари 2018
Рубрика: