ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА АВСТРИЯ

ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА АВСТРИЯ

Въпреки че Австрия е страна с подчертано преобладаващ планински релеф и с около 40% по малко използваема земеделска земя, произвежда близо два пъти повече земеделска продукция от България. Анализът показва, че основните причини затова са: по-добра структура в земеползване, балансиран състав на културите, висока квалификация на работещите в отрасъла, по-високите добиви от единица площ и животни и добра държавна политика.
От център на могъщата Австро-Унгарска империя след Втората световна война Австрия става относително неголяма държава с територия от 83 хил. км2 и население от 8.6 млн. жители. Въпреки това, тя е една от най-богатите страни в ЕС-28 и света, с висок жизнен стандарт и забележително културно и социално развитие. Като страна с близки териториални, географски и общи природни условия, тя е добър пример за България и преди всичко за земеделския отрасъл.

Автор: 
проф. Петко Иванов
Брой : 
Декември 2017
Рубрика: 
randomness