За списанието

История

Списание Агроном стартира през 2001 година в гр. Добрич.
В началото то е замислено като регионално издание. Добивайки популярност сред земеделските производители, през 2003 година то се пребазира в София и заема своето достойно място сред националните печатни периодични издания. Негова аудитория днес са предимно добре стоящи на пазара агрофирми, фермери, частни стопани, кооперации, всички научни институти, учебни заведения, библиотеки, застрахователни дружества и пр. от цялата страна. Разпространява се чрез абонамент.

Идеалната ни цел е да се повдигне нивото на професионализма в земеделието.
Списанието е орган на Националната асоциация за семена. То е информационно и образователно, спазвайки научно-популярния стил достъпен за широк кръг от производители в селското стопанство. Дава консултации и информация по отношение на всичко ново, което навлиза в съвременното земеделие. Съобразено е със спецификата на дадения сезон и културите, които са приоритет за него. Т.е. в точното време нашите читатели да получават полезна информация, която би намалила себестойността на тяхната продукция и увеличила печалбата им.

randomness