В РУМЪНИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕТО Е СЪЧЕТАНИЕ ОТ ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ГЛОБАЛНО МИСЛЕНЕ

В РУМЪНИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕТО Е СЪЧЕТАНИЕ ОТ ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ГЛОБАЛНО МИСЛЕНЕ

В края на юни благодарение на инициативата на Европейската мрежа на аграрните журналисти (ENAJ) група журналисти от цяла Европа, между тях и от България получихме шанса да се запознаем с това, как се развива румънското земеделие, в най-различни направления - производство на зърнени и  маслодайни култури, на плодове и зеленчуци, на храни и животновъдство. И понеже за храните на масата ни, продукт на селскостопанска дейност са необходими не само работна ръка, но и научен потенциал, обиколката ни започна от Университета по агрономия и ветеринарна медицина в Букурещ.  Сравненията с което и да е учебно заведение у нас в случая изглеждат неизбежни, защото университетът, освен че се намира в централната част на столицата, е добър пример за това, как се изгражда един модерен кампус от учебни сгради, лаборатории, научни центрове и опитни полета на едно място.  Целият комплекс се допълва и от студентските общежития, както се казва на студентите е предоставена възможност да получат всичко на едно място и да мислят единствено как да изграждат своята професионална подготовка. В учебното заведение се обучават близо 12  500 студенти в широк спектър от  направления - от агрономия и растителна защита, през животновъдни науки и ветеринарна медицина, до биотехнологии и мениджмънт, икономика и инженеринг в развитието на селското стопанство и селските райони. Там бяхме запознати с някои основни факти и тенденции в развитието на румънското  земеделие след присъединяването на страната към ЕС.
НЯКОИ ФАКТИ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕТО В ЖИТНИЦАТА НА БАЛКАНИТЕ
Страната разполага с 8,3 млн. хектара обработваеми земи. Интересен факт е, че почти 50% от населението живее в селските райони, за сравнение у нас по селата живеят 27,5% от населението (по данни на НСИ). Като говорим за статистика, не можем да пропуснем и данните на румънското аграрно  министерство, според които през 2016 година местните фермери са събрали около 8,4 млн. тона пшеница, като средните добиви са достигнали до десет годишен връх от 400 кг/дка. Заради сушата близо 350 ха с царевица са пропаднали през миналата година, като в различните региони загубите са между  0 и  70%. В резултат на това през 2016 година реколтата в страната е паднала с 5,6% спрямо миналата година - достигайки до 8,87 млн. т. Ето защо през 2017 година се предвижда спад в обработваемите площи с царевица с 4 -5%, като стопаните се ориентират към рапица и слънчоглед. Производството на  лънчоглед също е отбелязало спад от 1,76 млн. т през 2015 на 1,74 млн. т през 2016 година. Реколтата от рапица е отбелязала 10 годишен връх от 1,26 млн. тона, при средни добиви от 278 кг/дка и засети площи от 455 388 хектара. По данни на статистиката през 2016 година се регистрира увеличение в броя на овцете и козите и спад в броя на свинете, едрите животни и птиците. И за да не търсим само разликите в полза на едната или другата страна, трябва да споменем и някои прилики в развитието на земеделието в Румъния и България - фрагментация на стопанствата и липса на достатъчно добра мрежа от напоителни съоръжения. Сред проблемите е и този със собствеността и използването на остаряла технология. Необработваемите площи според румънската статистика са 1,3 млн. хектара. Поради неравномерното използване на постоянните пасища, към момента като такива се използват около 4,4  млн. хектара, като след настъпилия бум след приемането на страната в ЕС, когато те се увеличават до 4,7 млн. хектара, са достигнати нивата от 1997 година. Делът на земеделското производство в общото за ЕС е 5%, поради ниските добиви. Селското стопанство има дял от 6,5% от икономиката на страната, а 30,6% от румънците работят в земеделието, което е повече от средния показател за ЕС (5,2%). Над 3 млн. от стопанствата в Румъния са малки, а 72% от тях са с под 2 хектара. 7,3% от заетите в земеделието са на възраст под 35 години, а 37,9% са над 64 години. Делът на селското стопанство от БВП на страната бележи траен спад от 22,6% през 1997 година -до под 5% през 2015 година. Въпреки това страната остава с най-висок дял на селското стопанство в БВП в ЕС и три пъти и половина по-висок от средното ниво за Европа.

Автор: 
Мартин Иванов
Брой : 
Юли - Август 2017
Рубрика: 
randomness