ТЪРГОВИЯТА С ВРЕДНИ ЕМИСИИ ЗА ФЕРМЕРИТЕ – БЪДЕЩЕ НЕОПРЕДЕЛИМО

ТЪРГОВИЯТА С ВРЕДНИ ЕМИСИИ ЗА ФЕРМЕРИТЕ – БЪДЕЩЕ НЕОПРЕДЕЛИМО

За сега участието им в процеса по намаляване на вредните емисии е възможно само през частни проекти.

Една от възможностите за контрол на изхвърляните вредни емисии в атмосферата е търговията с вредни емисии, която ще става все по актуална и ще привлича все нови и нови играчи. Земеделието и фермерите в частност като участници в процеса за намаляване на вредните емисии наполовина в до 2030 година каквито са европейските цели в близко бъдеще също ще трябва да насочат интереса си в тази посока. Системата за улавяне на въглеводород е още в процес на изготвяне, като Брюксел планира към нея да има и специален механизъм за сертифициране. Плановете са до 2030 година да бъдат улавяни до 5 млн. тона вредни емисии. В резултат на това след 2030 година може да бъде създаден и регулиран пазар на въглеродни кредити.
Предвижда се фермери и собственици на земи, които складират въглероден диоксид в своите стопанства и гори, да получават признавани от ЕС кредити. Те ще могат да продават тези кредити на замърсители, които така ще балансират своите емисионни сметки. Системата има за цел да стимулира финансово складирането на въглероден диоксид.
Според доклад на WWF още от 2020 година ако се осъществи прелом в земеделието и се преосмисли политиката по изхранване, вредните емисии изхвърляни от земеделската дейност в атмосферата могат да се съкратят с до 20% .
„Когато става дума за националните цели за климата по отношение на земеделието, отделните страни често затварят по едно око", се казва в доклада. Според тях делът на производството на вредни емисии от секторите земеделие и горско стопанство съставлява 24% от общото производство на вредни емисии в света.
„Към настоящия момент земеделските производители могат да се включват в европейската търговия с вредни емисии само в рамките на частни проекти и доброволни инициативи като политиката в тази област е насочена към големи предприятия и ТЕЦ-ове , които имат топлинна мощност над 20 MW производство на ток", каза Емилия Димитрова, старши експерт на WWF при представяне на специален научен доклад, посветен на климатичните изменения и България. По думите и в момента текат преговори за включване в търговията с вредни емисии на европейско ниво на транспорта и сградите, докато земеделието и горите за сега са изключени от този процес и могат да се включат в него само чрез частни проекти.
„Реализирането им обаче е изключително сложна задача, тъй като не са и много експертите, които могат да изчислят нивата на изхвърлените вредни емисии, които са обект на търговия", разясни още експертката. Търговията с вредни емисии обаче набира все по-голяма скорост, и все повече инвестиционни фондове се ориентират към нея.
Освен чрез търговията, изхвърлянето на вредни емисии в атмосферата може да се оценява по думите и чрез други различни механизми като въглеродния данък, чрез който се фиксира определена цена на емисиите. Освен това в практиката навлизат различни доброволни частни бизнес модели, на големи компании които не са задължени да определят въглеродните емисии, но те ги остойностяват при взимане на финансовите си и инвестиционни решения. Това превръща инвестициите в нисковъглеродни бизнеси в доста по-атрактивни.
Според експертите климатичните промени у нас скоро могат да доведат до големи периоди на засушавания, които да допринесат за спад в добивите от земеделски култури с между 10 и 20%. От WWF алармират още, че страната ни е все по-силно изправена пред риска от мегапожари, които да засягат огромни територии и да водят до практическо унищожаване на хумусния слой на почвата.

Климатът е изправен пред глобална дестабилизация

Според 99,7% от учените които се занимават с природни науки свързани с промените в климата, последните са резултат именно от човешката дейност. На всеки седем години те обединяват усилията си за да информират обществеността за състоянието на климата. Те са установили, че затоплянето на повърхността на планетата вече е с 1,2 градуса спрямо прединдустриалната епоха. „Това не означава просто че сме се затоплили с един градус, а че климата вече се дестабилизира", коментира Апостол Дянков, старши експерт към WWF и добавя: „В нашия доклад сме се опитали да представим нещата както през погледа на науката, така и през очите на обикновения човек". В резултат на промените в климата се стига и до все по-честа проява на екстремни влияния. Експертът припомни за подобни явления в Германия и Канада от миналата година, а само преди седмица в Австралия е бил изравнен температурният рекорд за Южното полукълбо от 50,7 градуса.. Експертите са на мнение още, че планетата ни навлиза в период на най-горещото време за последните 800 хил. години, като основната причина за това са изхвърляните в резултат на човешката дейност вредни емисии в атмосферата.
Политиките според Емилия Димитрова все повече се насочват към функционирането на света на локално ниво, като пример за това е европейският климатичен закон, представляващ опит да структурира всички цели по отношение на климата и да легализира стремежа за постигане на въглеродна неутралност. Сред целите му е и тази за плавно достигане на въглеродна неутралност до 2050 година като се дават гаранции, че в процеса на декарбонизация ще участват всички секторни политики. Що се отнася до това къде сме ние, според нея страната ни изостава от този процес на интеграция на секторните политики. Един от митовете според нея е, че със амбициозните цели за намаляване на вредните емисии се убива бизнеса, но всъщност това според експертите е пътят за постигане на по-голяма устойчивост и извличането на позитиви.
За реализацията на доклада на WWF подкрепа са оказали от германската фондация „Конрад Аденауер".

Австралийският пример в опит за намаляване на вредните емисии
И ако Европа е още в сферата на хипотезите и политическото говорене за бъдеща редукция на вредните емисии, то частният бизнес не спи и вече търси възможности за замяна на някои компоненти например във фуражите на животните, което да доведе до съкращаване на вредните емисии изхвърляни в атмосферата. Телеграм каналът „Город будущего" съобщи наскоро за усилията на австралийската компания North Atlantics Organics която вече предлага в храната на животните да се използват водорасли от вида Asparagopsis. В момента приложението им в сферата на животновъдството се ограничава до подобряване на репродуктивността на животните и увеличаването на млеконадоя.
По време на своите проучвания, учените се натъкнали на още едно полезно свойство на водораслите- използването им води до намаляване изхвърлянето на емисии от метан. Според последните данни 1/3 от произвежданите метанови емисии се падат на животновъдството, но при условие че в храната на животните се включат като съставка Asparagopsis, изхвърлянето на вредни емисии се редуцира с 40%. За използването на подобни водорасли като храна за животните обаче има някои трудности, като сложното им добиване в естествени условия. Ето защо изследователите експериментират с тяхното отглеждане.
Бум в търсенето на водорасли
Тъй като водораслите се явяват един от най-естествените и универсални източници на витамини и и минерали, търсенето им в глобален мащаб бележи непрекъснат растеж. По данни на специализираният портал The Dairy News продажбите на водорасли в САЩ само до 2024 година могат да нараснат до 10 млрд. долара. Отбелязва се голямо търсене на водорасли във всички сектори на пазара както в САЩ и азиатските страни, така и в Европа. . Освен че са богат източник на полезни аминокиселини и антиоксиданти, учените са доказали вече, че дори минималната им употреба като съставка във фуражите, може да намали изхвърляните вредни емисии с до 99%.
Междувременно компании като британската Hebridean Seaweed Company Limited се опитват да отговорят на увеличаващото се търсене на водорасли, като увеличават производството си. Тя се явява най-големият преработвател на морски водорасли на Острова, като от 2006 година тя произвежда продукти от морски водорасли както за добавка към фуражите, така и за подобрители за почвата и за медицински и козметични продукти. Годишното и производство в момента възлиза на 6 хил. тона като изнася част от продукцията си по целия свят. Ръстът на търсенето обаче може да доведе до увеличаване на капацитета на производство. 95% от продукцията и е предназначена за селското стопанство. За да произвежда водорасли, компанията подписва специални договори с държавата, а използването на механизация значително улеснява производството им.

Автор: 
Мартин Иванов
Брой : 
Брой 1, 2022 г.
Рубрика: 
randomness