Семена

СЕМЕПРОИЗВОДСТВО ПО НОВИ ЕВРОПРАВИЛА СТИМУЛИРАЩИ КАЧЕСТВОТО

СЕМЕПРОИЗВОДСТВО ПО НОВИ ЕВРОПРАВИЛА

Разговор с г-жа Бистра Павловска – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, за Държавната помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал за периода 2015-2020 година

Автор: 
Людмила Господинова
Рубрика: 
Брой : 
Юни 2015

СЕЛЕКЦИЯ НА ПШЕНИЦАТА В „АГРОНОМ” НАСТОЯЩЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

СЕЛЕКЦИЯ НА ПШЕНИЦАТА В „АГРОНОМ” НАСТОЯЩЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Представена е подробна информация за селекционната работа на фирмата. Очертани са всички съществени моменти, свързани с тази дейност. Анализирани са обективните предпоставки за научна и научно-приложна дейност на фона на силната конкурентна среда при пшеницата в страната. Поставен е акцент върху научните изследвания, свързани с най-важните направления в селекцията. Направен е паралел между интересите на фермерите относно продуктивността и качеството на зърното и усилията на селекционния екип в тази посока.

Автор: 
Проф. Д-р Николай Ценов, Тодор Губатов Агроном I Холдинг, Добрич
Рубрика: 
Брой : 
Юни 2014

ВРЕМЕ Е ЗА СЕИТБА

Йордан Костов обработва 6 хил. дка в района на Дупница, с. Тополница. Той бе домакин на демострационните полета в Югозападна България заети с посевен материал с марка SAATEN UNION, която се представлява у нас от RAPOOL България. На опитните полета българското представителство на немските селекционери изпитва, одобрява и предлага обогатен асортимент с високодобивни сортове житни култури, слънчоглед, царевица и др. Пшеницата заема 60% от земята, която стопанисва Йордан Костов.

Автор: 
Людмила Господинова
Рубрика: 
Брой : 
Септември 2012
Subscribe to RSS - Семена
randomness