Евростандарти

За тютюна - въпроси без отговор

За тютюна

Съгласно член 95, параграф 3 от Договора за членство в Европейския съюз, е приета за основа, висока степен на защита относно здравето, безопасността, опазването на околната среда и защитата на потребителите, като се взима под внимание по-специално всяко ново развитие, основано на научни факти. В този контекст и като се имат предвид изключително вредните последици от консумацията на тютюн, опазването на здравето следва да бъде обект на приоритетно внимание.

Автор: 
д-р Стефка Киркова Институт по тютюна и тютюневите изделия
Брой : 
Ноември 2012
Subscribe to RSS - Евростандарти