Анализ

УВЕЛИЧЕНО ПРОИЗВОДСТВО И ИЗНОС НА ЖИТНИ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ В СТРАНИ НА БИВШИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ

УВЕЛИЧЕНО ПРОИЗВОДСТВО И ИЗНОС НА ЖИТНИ ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ В СТРАНИ НА БИВШИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ

Според последните прогнозни резултати на USDA от декември 2016 г. страните на бившия Съветски съюз (СБСС) са реализирали съществен прогрес в производството на зърно от житните култури. Пшеницата в тях представлява 20.5% от площите и 16.3 % от произведеното зърно в света. Фуражните  зърнени култури са съответно 8.2 и 6.4 % от глобалните показатели. Решаваща роля за тези резултати имат Руската федерация, Украйна и Казахстан. Рязко е увеличен износа на пшенично зърно. Само Руската федерация ще изнесе повече пшеница (29 млн. тона )от досегашните лидери (САЩ с 26 и ЕС-28 с 25 млн. тона).

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Февруари 2017

РЯЗКОТО УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИ РАЗХОДИТЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ ИМА СЪМНИТЕЛЕН ЕФЕКТ

РЯЗКОТО УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИ РАЗХОДИТЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ ИМА СЪМНИТЕЛЕН ЕФЕКТ

Разходите за функция „Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов“ се увеличават с повече от 1 млрд. лв. за периода 2008-2015 г. и от 521,8 млн. лева през 2007 г. нарастват до 1,572 млрд. лв. през 2015 г., което представлява троен ръст. Както се вижда от следващата таблица, основната причина за това е присъединяването на България към Европейския съюз и стартирането на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). (таблица 1)

Автор: 
По материали на Института по пазарна икономика
Рубрика: 
Брой : 
Февруари 2017

Тенденции в пшеничното производство на ЕС-28

Тенденции в пшеничното производство на ЕС-28

Като цяло ЕС-28 е най-големият производител на пшеница в света, следван от Китай и Индия и същевременно е крупен износител. През 2015 г. пшеницата на ЕС-28 представлява 11.9% от площите и дава 21% от световното производство. Средният добив на пшенично зърно в ЕС е 1.77 пъти по-голямо от световния. Пшеницата се отглежда в различна степен във всички страни на съюза, в зависимост от природните условия, нивото на икономика и общия характер на земеделието. През 15-годишният период от 2001 до 2015 г.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Май 2016

ДЕЛЪТ НА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ИКОНОМИКАТА Е ПОД 5%

ДЕЛЪТ НА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В ИКОНОМИКАТА Е ПОД 5%

Увеличаване средствата на бизнесмените в земеделието и спад на средствата за наетите е причина за недостига на работна ръка в сектора Делът на земеделието в икономиката ни през последните години трайно е паднал под 5%, заяви по време на конференция в София посветена на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) доц. Божидар Иванов от  нститута по аграрна икономика към ССА. Страната ни по думите му не е изключение от другите източноевропейски страни, където с изключение на Румъния делът на земеделието в икономиката също не е толкова голям.

Автор: 
Мартин Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Март 2016

БЪЛГАРИЯ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА ЕС-28

БЪЛГАРИЯ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА ЕС-28

България притежава близо 3.0% от земеделски използваемите земи на ЕС-27, но произвежда като стойност само около 1,2% от земеделската продукция на общността. Това характеризира българското земеделие като малко производително и слабо ефективно. На добро ниво е само производството на зърнените житни и маслодайните култури. „Малките”, но интензивни сектори на земеделието (животновъдство, зеленчуково производство, овощарство и лозарство) са в кризисно състояние. Значителна част от земеделски използваемите земи не се използват и са пустеещи.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Февруари 2016

2015 - ГОДИНАТА СТАТИСТИЧЕСКИ НАЙ-ГОРЕЩА

2015 - ГОДИНАТА СТАТИСТИЧЕСКИ НАЙ=ГОРЕЩА

ПОВИШЕНИ ГЛОБАЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ ПО ГОДИНИ И МЕСЕЦИ
Средната глобална температура на земната повърхност до октомври т.г е с 0.86оС е по-висока от тази за 20 столетие и с 0,22оС над считаната за най-топла предшестваща 2014 година. Планетата преживя своето най-горещо лято през юни, юли и август, а през юли беше регистрирана рекордната  най-високата средна месечна температура от 1980 г. насам. През осем от десетте месеца до октомври средните глобални температури бяха по-високи от съответните месеци на 2014 г. На фиг. 1 са представени глобалните месечни температури през 2015 г., сравнени с предшестващи 7 най-топли години.  през целия 10 месечен период до октомври включително, месечните температури през 2015 г. са значително над тези от 2014 и 2010 г., считани за най-топли през последното десетилетие.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Декември 2015

ЦЕНАТА НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА РАСТЕ

ЦЕНАТА НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ ПРОДЪЛЖАВА ДА РАСТЕ

Невероятното раздробяване на земята, върната в т.нар. „реални граници” в началото 1990-те , е основно препятствие за модерното механизирано и високо технологично земеделие. Липсата на истински пазар на земята доведе до небивало обезценяване на най-голямото национално богатство. Много години от т.н. „преход” земеделската земя се продаваше на смешно ниски цени от притиснатите от нужда дребни собственици, които нямаха възможност и желание да я обработват.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Ноември 2015

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС-28

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС-28

Овощарството и зеленчуковото производство са едни от най-интензивните сектори на земеделието, които осигуряват високи доходи от малки площи. Те са важен фактор в здравословното хранене. Консумацията на плодове е жизнено важна за здравето на хората от всички възрасти като богат източник на жизнено важни за организма вещества: захари, органични киселини, минерални вещества, ензими, фитонциди и пр.

Автор: 
Агроном
Рубрика: 
Брой : 
Септември - Октомври 2015

АНАЛИЗ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ПШЕНИЦАТА ПРЕЗ ЛЯТОТО

АНАЛИЗ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ПШЕНИЦАТА ПРЕЗ ЛЯТОТО

През последните няколко месеца цените на повечето борсови стоки продължават да вървят надолу. Пшеницата не прави изключение.

Автор: 
АНТОНИНА БЕЛОПИТОВА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СОФИЙСКА СТОКОВА БОРСА
Рубрика: 
Брой : 
Септември - Октомври 2015

ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ И ЛИПСАТА НА ВАЛЕЖИ СТОПИХА НАДЕЖДИТЕ ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ ОТ ЦАРЕВИЦА И СЛЪНЧОГЛЕД

ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ И ЛИПСАТА НА ВАЛЕЖИ СТОПИХА НАДЕЖДИТЕ ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ ОТ ЦАРЕВИЦА И СЛЪНЧОГЛЕД

Високите температури, без или с минимални валежи, в продължение на 30-40 дни през юли и август, редуцираха силно очакваните добри добиви от слънчоглед и царевица в много райони на страната.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Септември - Октомври 2015

Страници

Subscribe to RSS - Анализ
randomness