Актуално

ТОПЛИННИТЕ ВЪЛНИ

Ниските добиви или провалянето на посевите с царевица и слънчоглед през тази година се дължи на необикновеното съчетание на почвена и атмосферна суша с екстремно високи температури, означавани като топлинни вълни (топлинен стрес). Топлинната вълна е период от много висока температура. Не съществува универсална дефиниция на явлението, което е специфично за даден район и се отнася към нормалната температура за определен сезон.

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Септември 2012

ЕКСТРЕМНАТА СУША И ВИСОКИТЕ ТЕМПЕРАТУРИ УНИЩОЖАВАТ ПОСЕВИТЕ

Това лято ще се запомни с тежка и продължителна суша през юни и юли, съпроводена с екстремно високи температури на много места в света. Без съмнение най-рано и с най-голяма тревога беше коментирана от световната общественост сушата в САЩ и по специално в най-добрия земеделски район на страната – Царевичния пояс (Среден запад). Това е естествено, тъй като САЩ е най-големият износител на три основни за прехраната на човечеството култури – царевица, соя и пшеница и следователно с най-силно влияние върху снабдяването и цените на хранителни продукти на световните пазари.

Автор: 
Проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Юли/Август 2012

Страници

Subscribe to RSS - Актуално