СТЕНДЕСТО – ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ СЛИВОВО-КАЙСИЕВ СОРТ

СТЕНДЕСТО – ПЪРВИ БЪЛГАРСКИ СЛИВОВО-КАЙСИЕВ СОРТ

Сливово-кайсиевият (плъмкотният) сорт Стендесто е създаден в Института по овощарство – Пловдив, от кръстосването на сливовия сорт Стенлей с кайсиевия Модесто, чрез конвенционална полова хибридизация, проведена през 1990г. от А. Живондов и Ю. Божикова. Официално е признат през 2012 г. и  практически е първият български плъмкотен сорт, представител на нов синтетичен растителен вид Prunus domestiaca Zhiv. Дървото на сорта Стендесто е с междинен хабитус, с умерен растеж и средно гъста корона с елипсовидна форма. Короната е добре гарнирана с всички видове клончета, характерни за  костилковите овощни видове, като преобладават цветните. Дългите едногодишни клончета са типични смесени, начупени във възлите както при кайсията. Листните пъпки са по-големи от кайсиевите, с конусовидна форма, тъмнокафяви, групирани с 1-3 цветни пъпки във възел. Цветните пъпки са средно  големи, разположени по всички видове клончета, но главно върху цветните. Цветовете са със средна големина, с диаметър 32 mm, приличащи повече на сливовите. Венчелистчетата са пет, бели, с елипсовидна форма. Листата са с междинна форма, но по-близка до сливов тип, широколанцетовидна, с размери 82 х 48 mm. Периферията е ситно назъбена, а върхът е умерено заострен. Листната дръжка е дълга 28mm, тънка, светлозелена. Листните жлези са малки, закръглени, антоцианови, най-често по две, разположени върху листната дръжка. Плодовете узряват дружно през първата десетдневка на  август. Те са едри, с размери 55х38х38 mm и средна маса 42g. Формата е овалноудължена, с асиметрични, средно издути страни. Дръжчената ямичка е много тясна, дълбока. Плодната дръжка е средно дълга – 14 mm. Плодовата кожица е тъмновиолетово- синя, фино овласена, тънка и нежна. Плодовото месо  е златисто-жълто, умерено сочно, сладко, със слаба киселинност и добър, смесен кайсиево-сливов вкус и аромат. Костилката е средно едра, с маса 2g, представляваща 4,9% от общата маса на плода. Тя е с удължена форма, светлокафява, от сливов тип, напълно отделяща се от плодовото месо.

Автор: 
Агроном
Брой : 
Ноември 2014
Рубрика: