СКРИТИТЕ УСЛУГИ НА ПРИРОДАТА

СКРИТИТЕ УСЛУГИ НА ПРИРОДАТА

WWF България и издателска група Икономедиа организираха в края на юли журналистическо посещение в района на Природен парк „Врачански Балкан“. То се проведе като част от проект за осигуряване на алтернативни форми на финансиране на природозащитата с помощта на бизнеса в района на Врачански Балкан. Участниците в пътуването посетиха парк “Врачански Балкан” и се срещнаха с ръководството на парка. Информирани бяха какви дейности се реализират съвместно с Дирекцията на парка по проекта: природоопазващите бизнеси в района на Врачански Балкан, разработването на  финансови инструменти, участие в ПЕС (Плащане за екосистемни услуги) схемите. Групата журналисти бе любезно приета и в посетителски център „Натура”, където получиха отговор на всички въпроси засягащи природозащитните дейности на центъра, който се помещава в уникален паметник на културата с  впечатляващи стенописи (бивша джамия). Журналистите имаха възможност да посетят също фермата на Иван Вангелов – потомък на каракачански род, който опазва традиционни селскостопански породи и защитени местообитания в парка. Той е участник в ПЕС схема за „Опазване на водните екосистеми в  местността Локвите“; Разговаряха и със земеделския производител Румен Цалов - участник в ПЕС схема във Врачански Балкан. По време на пътуването екипът на WWF разясни какви видове плащания за екосистемни услуги се реализират на местно ниво, в съответствие с възможностите, заложени в  Програмата за развитие на селските райони. Запознаха се с работата по разработването на финансови инструменти за генериране на приходи от и за защитени територии, както и с поддържащите биоразнообразието бизнеси, осъществявани на територията на парк „Врачански Балкан“.

Автор: 
Людмила Господинова
Брой : 
Юли - Август 2015
Рубрика: 
randomness