РЯЗЪК СПАД В СВЕТОВНАТА РЕКОЛТА ОТ ПШЕНИЦА ПРОГНОЗИРАТ ЕКСПЕРТИ

Неблагоприятните климатични условия

Неблагоприятните климатични условия в началото на новата стопанска година продължават да оказват влияние върху прогнозните оценки особено за реколтата от пшеница. През юли от Международния съвет по зърното намалиха значително прогнозата си за производството на пшеница в света през 2018/19 година с 16 млн. тона до 721 млн. тона. В това число се очаква спад в производството на пшеница в ЕС със 7,4 млн. тона до 139,9 млн. тона. Прогнозата за руската реколта също е редуцирана с 4,9 млн. тона до 66 млн. тона. Оценката за международната търговия с пшеница е минимално намалена с 1 млн. тона до 176 млн. тона. Според мнението на експертите потреблението през 2018/19 година може да намалее с 4 млн. тона до 739 млн. тона. Запасите от пшеница в края на сезона според IGC ще достигнат до 247 млн. тона, което е с 18 млн. тона под нивото от предходната година.
С 8 МЛН. ТОНА ПО-ДОБРА РЕКОЛТА ОТ ЦАРЕВИЦА
Реколтата от царевица в света през 2018/19 стопанска година ще остане с около 8 млн. тона по-добра в сравнение с предходната година, след като експертите коригираха незначително оценката си за глобалното производство спрямо предходния месец с 200 хил. тона. Най-голямо увеличение на прогнозата през този месец е направено за САЩ + 4 млн. тона, докато оценката за ЕС е намалена с 0,7 млн. тона – до 62,1 млн. тона. Прогнозите за южноамериканските страни производителки са оставени без промяна. Потреблението на царевица в света през сезона се оценява на 1,098 млн. тона, а крайните запаси са намалени спрямо предходния месец с 3,2 млн. тона до 249,4 млн. тона. Експорта се оценява на 155 млн. т (+2,3 млн. тона).
С 20 МЛН. ТОНА ПОВЕЧЕ СОЯ
Реколтата от соя в света през 2018/19 година ще е с 20 млн. тона над миналогодишното ниво, като през юли от IGC повишиха прогнозата си с нови 0,4 млн. тона до 358,8 млн. тона. Тенденцията за по-голямо производство в Бразилия, за сметка на американското продължава, след като експертите отново преразгледаха и намалиха с 400 хил. тона прогнозата си за САЩ, където неблагоприятните климатични условия продължават да оказват негативно влияние върху посевите със соя. По информация на UkrAgroConsult към средата на юли заради високите температури, делът на посевите със соя в страната в добро и отлично състояние е паднал до 69%. Въпреки че този показател надвишава все още показателя за аналогичния период на миналата година, няколкоседмичнното му понижение води до напрежение на пазара. През юли от Международния съвет по зърното намалиха с 1 млн. тона оценката си за потреблението на соя в света до 356,5 млн. тона, с 1,9 млн. тона на експорта- до 154,5 млн. тона и на крайните запаси с 3 млн. тона до 41,4 млн. тона.
 

Автор: 
Мартин Иванов
Брой : 
Юли - Август 2018
Рубрика: