ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕРАБОТКАТА НА ХРАНИ У НАС В СЦЕНАРИИТЕ ЗА ОСП СЛЕД 2020 Г.

ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕРАБОТКАТА НА ХРАНИ У НАС В СЦЕНАРИИТЕ ЗА ОСП СЛЕД 2020 Г.

С дискусия, в която активно се включиха всички големи браншови организации от земеделието и преработвателната индустрия у нас, приключи Четвъртият Обзорен форум „Развитие на земеделието и тенденции на стоковите пазари“, организиран от Института по аграрна икономика и Фонд „Научни изследвания“ към просветното министерство. Провеждането й в Деня на Народните будители бе някак символично. Неслучайно мненията и новите идеи за евентуални подобрения в селското стопанство,хранително-вкусовата верига и развитието на селските райони от настоящат Обща селскостопанска политика (ОСП), изразени от представите-лите на браншовите организации от земеделието и преработвателната индустрия, се базираха на аналитичните данни на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). С помощта на фундаменталните данни и обосновани анализи на учените от Института по аграрна икономика браншовици и експерти представиха своите виждания за пътя, по който трябва да вървят производството и преработката на храни в България. Във форума участваха и чуждестранни експерти от Великобритания, Чехия, САЩ, Ирландия,Холандия, Полша, Украйна и др.

Автор: 
Мариела Илиева
Брой : 
Ноември 2017
Рубрика: