Предизвикателства и проблеми в производството на плодове и зеленчуци в България

Разговор с унгарския специалист Антал Шанта

– Г-н Шанта, радваме се да открием ваши публикации сред нашите автори. Как решихте да публикувате своите статии в нашето списание?
– За пореден път съдбата ме доведе до България. Живях тук пет години като студент. В момента прекарвам четвъртата си година при Вас. Като гледам градините по време на пътуванията си из страната като инженер-градинар виждам много смесена картина в производството на трайни насаждения. Бих искал да помагам на фермерите и да давам идеи на земеделските производители, които търсят начин да изкарват доходи в този  селскостопански сектор. Бих искал да въведа нови методи в технологичните линии, да предложа промяна на видовете и да насърча развитието на сектора в няколко области на производството на плодове и зеленчуци. За да успее това е необходимо да се извършва публикуване, презентации на живо, фермерски срещи с производители, дискусионни форуми с производители и с представителите на държавния апарат. Според мен едно от най-висококачествените селскостопански издания в България е списание АГРОНОМ. За мен е чест, че моите мисли и идеи могат да се появят в това списание. Искам да дам нови знания и прозрения на читателите и по този начин да им помогна да вземат важни решения.
– Защо мислите, че виждате бъдещето по-добре от тукашните български професионалисти?
– Българските специалисти са добри специалисти, подчертавам го категорично. В крайна сметка и аз завърших Пловдивския аграрен университет. Но през последните четиридесет години работих в много страни освен в Унгария и се сблъсках с проблемите на много страни в чужбина, от които събрах ценен опит, който бих искал да предам на производителите åот Балканите. Там където съм работил толкова усилено, трябваше да се справя, за да докажа реалността на своите идеи и възгледи. Предлагам ги и на Вас и мисля, че те отговорят на днешните Ви потребности.
– Можете ли да дадете някои конкретни примери за това от вашето професионално минало?
– Да, разбира се. В Украйна работих близо 16 години като технолог по отглеждане на тютюн, като представител на американската компания Universal Leaf Tobacco. В средата на 90-те години въведохме в Украйна така нареченото широкоредово разстояние на отглеждане на тютюневи растения - сортове Бърлей по технология на Universal Leaf Tobacco под ръководство на тогавашния директор за Европа Peter Walton и гл. агроном Jean Paul Reuland и гл. агроном от Philip Morris господин Hank Faber. Предишните достигнати добиви бяха в размер на 60-80 кг/дка на сух тютюн. С въвеждане на новата технология реколтата достигна до 280-320 кг/дек сух тютюн в района на моите 4500 декара. На някои места достигнахме среден добив на 450 кг/дка сух тютюн. Преди това 15 години работих в колектив за създаване на тези сортове тютюни под ръководството на д-р Янош Боршош - академик от Института за изследване на тютюна в гр. Дебрецен.

Автор: 
Разговор с унгарския специалист Антал Шанта – възпитаник на Аграрен университет - Пловдив
Брой : 
Февруари 2020
Рубрика: 
randomness