ПОЛИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В СВЕТА И ЕС-27

ПОЛИВНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В СВЕТА И ЕС-27

ПОЛИВНИТЕ ЗЕМИ В СВЕТА
Общият размер на поливните земи в света през 2012 г. възлиза на 3 263.4 млн декара, които представляват около 16% от глобалните земеделски земи. В тях се произвежда 40% от храните на света. Във фиг.1 са представени размерите на напояваните площи във водещите 20 страни на света. Безспорни лидери са двете милиардни страни на Азия - Китай и Индия – съответно с 641 и 623 млн. дка, представляващи съответно 19,6 и 19.1 %, или общо 38,7 % от световните напоявани земеделски площи.

На 3 - 4 место са САЩ и Пакистан - съответно със 7.0 и 5.6% от напояваните земи на света. Следва ЕС-27 със 183 млн. дка, в които се напояват 5.6% от световните поливни площи и 10.6% от използваемата земеделска площ на общността. Филипините са на 6 място със 152 млн. напоявани земеделски земи. С повече от 50 млн. дка напоявани земи са Иран (89), Мексико (64), Индонезия (62), Турция (52) и Бангладеш (50). Към водещите с поливно земеделие двадесет страни са: Виетнам (46), Бразилия (45), Русия (43), Узбекистан (42), Италия (39), Испания (38), Казахстан и Египет (по 35 млн. дка). С повече от 20 млн. дка поливни площи са: Румъния и Виетнам (по 30), Италия (28), Франция (26), Япония (26), Австралия (26), Украйна (23) и Казахстан (21 млн. дка). Най-големи площи се напояват в Азия (над 60%), което се определя от климатичните условия, голямата територия на континента и структурата на земеделските култури (ориз, памук, зеленчукови, маслодайни култури и др.) За напояване в света се използват годишно около 3 500 км3 вода, от която 74% се изпарява от културите. Това представлява около 80% от цялото количество вода, използвано от човечеството (4 400 км3). Тъй като нуждите за вода растат за всички сектори на икономиката и бита, малко вероятно е поливните площи в света да нараснат значително до 2050 г. Около 38% от поливните площи в света се оборудвани за напояване с подпочвена вода, специално в Индия, Китай и САЩ. Общата консумация на подпочвена вода за напояване се оценява на 545 км3 годишно. Разпределението на водните ресурси по предназначение (за земеделие, индустрия и битови нужди) в избрани страни на света е представено във фиг. 2. За промишлени нужди най-голяма част от водата се използва в Канада, Франция, Русия и САЩ (50 до 80%). В азиатските страни по-голяма част от водните ресурси се разходва за напояване (Тайланд 88%, Индия 87%, Китай 65%, Япония 60%). За битови цели разходът на вода е до 20-30% (Бразилия и Русия).

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Брой : 
Декември 2013
randomness