КИТАЙ - световен лидер в земеделското производство

КИТАЙ - световен лидер в земеделското производство

Китай е лидер в световното земеделие с около една шеста (17,1%) от глобалното производство. Само с 11 % от земеделските земи страната изхранва около една пета от световното население. В последните години Китай е с най-голям годишен ръст на БВП в света (над 10%), който дори при условията на глобална криза след 2009 г. е между 6,8 и 7.8%. През 2014 г. Китай излезе пред САЩ по БВП като покупателна способност. Обща характеристика Територия. Китайската народна република е разположенa в Югоизточна Азия и по територия е на четвърто място в света (след Русия, Канада и САЩ) с 9 596 960 км2, Населението и земеделието са концентрирани само на около 40% от територията в източната и югоизточната част на страната (оцветена елено във фиг.1). На югозапад са Хималаите и високите над 4000 м тибетски планини, а на северозапад - пустинята Такламакан. Тази територия е непригодна за земеделие, с много рядко население, но тук са концентрирани основните природни ресурси на страната. Около 65% от територията на страната е високопланинска, планинска или полупланинска. Областите, разположени по-ниско от 500 м надморска височина заемат 16% от общата площ; а тези на височина между 500 и 1000 м – 19%. На границата с Непал е най-високия връх на планетата – Еверест .(8848 м). В Източен Китай има множество реки, протичащи паралелно от запад на изток и вливащи се в Тихия океан, Южното и Източно китайско море. В техните долини и ниските планини и хълмове се намират земеделските земи на страната. В Китай има и множество езера и изкуствени водохранилища с обща площ около 80 000 км2, използвани за аквакултура.

Автор: 
ПРОФ. ДСН ПЕТКО ИВАНОВ
Брой : 
Май 2015
Рубрика: 
randomness