ИЗСЛЕДВАНЕ ОПРЕДЕЛЯ ОСП КАТО ОСТАРЯЛА И ПРОТИВОРЕЧИВА

ДЕБАТ ОСП СЛЕД 2020

Въпреки че Общата селскостопанска политика осигурява от една страна доходите на фермерите, а от друга безопасността на храните, тя е противоречива и остаряла, пише онлайн изданието на германския „Дер Тагесшпигел”, позовавайки се на резултатите от ново изследване на група неправителствени организации и европейски депутати.

Имайки предвид, че поради неподправения си голям обем Общата селскостопанска политика на ЕС обхваща дял от почти 40% от бюджета на Общността , никак не е чудно, че е сред най-критикуваните политики, и отвсякъде се иска проверка на това, дали носи нужната висока добавена стойност съобразно разходите. Това е еднакво важна задача както за данъкоплатците, така и за получаващите субсидии, и за самите европейски институции.
На 29 ноември ЕК трябва да направи достояние на обществеността така дълго чаканата визия за бъдещето на ОСП след 2020 година, съпътствана от препоръки за развитието на селските региони и за подпомагане на земеделските производители през новия програмен период. Това е особено важно, защото преговорите за новата многогодишна  финансова рамка на Общността се намират в най-горещата си фаза. Още преди да се появят оценките на експертите от комисията, неправителствените организации „Birdlife Europe” и „European  Environmental Bureau“ заедно с депутати от фракциите на Зелените и социалдемократите в ЕП публикуваха специално изследване за ОСП.
В него се казва, че досегашната обща селскостопанска политика е постигнала добри резултати в борбата с бедността сред европейските фермери и безопасността на храните. Авторите на изследването проверяват значимостта на тези цели преди всичко към настоящия момент. В текущия програмен период до 2020 година делът на ОСП като разходи от бю-джета на ЕС възлиза на 38%, което съответства на 408 млрд. евро. ¾ от тези средства отиват за директни плащания в т.нар. първи стълб на подпомагане. Целта им е стабилизиране на доходите на фермерите на базата на големината на размера на обработваемите площи и поетите от тях агроекологични ангажименти. При това има специфично подпомагане за младите фермери, за мерки за защита на животните,и за устойчиво използване на суровини, торове и материали. Останалите 99 млрд. евро отиват към втори стълб на подпомагане, който третира развитието на селските региони, които чрез специални програми да допринесат за развитието предимно на най-бедните селски райони в Общността.

Автор: 
Превод: Мартин Иванов
Брой : 
Декември 2017
Рубрика: 
randomness