ИЗЧЕЗВАТ ЛИ ПЧЕЛИТЕ НАИСТИНА?

ИЗЧЕЗВАТ ЛИ ПЧЕЛИТЕ НАИСТИНА?
Да! И то буквално, изядени от ларвите на паразитна муха.
Тя е вече в Европа

Колкото и да ни е студено още след края на зимата, кое ни напомня, че тя свърша и ще си отиде, победена от слънцето…? Пеещите капчуци, без съмнение (макар че май вече позабравихме тяхната песен) и, разбира се, първото жужене на пчелите! Те носят на крилете си идеята за кръговрата на живота, показват, че природата вече се е събудила и всичко започва отначало. Но какво става с пчелите?

Те агонизират, намаляват, изчезват и хората вече не гледат на тях като на неотменна част от симфонията на природата, а като на една неопитомена фауна, която доброволно и неуморно върши своята работа в името на изхранването на набъбващото население на земята и сега изведнъж същата тази прехрана е застрашена. И не само техния мед чакаме ние. За своите около 45 дена живот пчелите, жужейки насам-натам обгрижват около 2 милиона цвята. Приблизително една трета от храната, която консумираме, е зависима от опрашването на растенията. Това са 70 от 100-те основни за човечеството храни по целия свят. Затова измирането на пчелите за глобалната индустрия в земеделието, производителите на хранителни стоки и търговците означава огромни загуби.

Автор: 
СНЕЖАНА ЖИВКОВА
Брой : 
Юли / Август 2014
Рубрика: