АГРАРНОТО ВЕДОМСТВО СТАРТИРА НОВАТА ГОДИНА С ИНОВАЦИИ

АГРАРНОТО ВЕДОМСТВО СТАРТИРА НОВАТА ГОДИНА С ИНОВАЦИИ

В унисон с вятъра на промените в общоевропейското земеделие, лъхащ от западна посока стартира новата година и за аграрното ведомство. Увеличаващите се предизвикателства пред сектора с оглед на климатичните изменения и колебанията на пазарите и доходите на земеделските производители, налагат внедряване на все по-иновативни методи, които да спомогнат за подобряване на устойчивостта и печалбите в аграрния сектор, защото все пак се касае за бизнес, в който в последно време инвестиционните намерения на  участниците непрекъснато намаляват. Ето защо първият новогодишен подарък за фермерите у нас, подготвян от министерството на земеделието, е стартирането на неколкократно отлаганата мярка за иновации. Тя ще стартира с бюджет от 10 млн. евро и максимално финансиране на проект до 450 хил. евро. „Тук ще акцентираме върху това какво се предлага и какво може да бъде одобрено като разходи. Целим да има много повече проекти и много по-голяма ефективност по мярката”, каза по време на последната за 2018 година  пресконференция аграрният министър Румен Порожанов. Иначе през 2019 година предстои да бъдат отворени 9 мерки, по които ще бъдат разпределени общо 141 млн. евро. Ще се отворят още мерките за широколентов интернет, за малки стопанства, за реновиране на религиозни храмове, две подмерки за местните инвестиционни групи и за професионално обучение на фермерите. До момента  по ПРСР са договорени над 1,5 млрд. евро, което представлява около 56% от средствата през програмния период. „Най-голямото  предизвикателство пред нас през 2018 година беше председателството на Съвета на ЕС, което дойде в ключов момент и по отношение на Общата аграрна политика след 2020 година”, каза още аграрният министър. Преговорите по нейната рамка текат и в момента, и предстои приемането на трите регламента касаещи ОСП. Той припомни за започналата още през 2017 година дискусия с бранша по отношение на това, каква да бъде ОСП в българското и измерение, като тя продължава по ключови за него въпроси касаещи размера на таваните на плащанията и бюджета.

Автор: 
Мартин Иванов
Брой : 
Февруари 2019
Рубрика: 
randomness