LIDEA

Двете утвърдени имена EURALIS Semences и CAUSSADE Semences Group вече оперират под общия бранд LIDEA. От създаването си, новата компания е сред 10-те най-големи имена в областта на производството и дистрибуцията на семена като амбицията й е да заеме водеща позиция в Европа.

Новата марка е подкрепена от дългогодишен опит на две водещи компании със сериозни инвестиции в развойна дейност, иновации и маркетинг. Тази промяна ще позволи на Lidea да отговори още по-добре на нуждите на земеделските производители в България, които очакват да подобряват добива си всеки сезон и да са готови за предизвикателствата на утрешния ден.

Зад новото име LIDEA стои опитът на двете компании в предоставянето на съвременни и иновативни решения за земеделските производители и амбицията да отговорят на всички предизвикателства на утрешното земеделие. Мисията, която ще води LIDEA, както в България, така и на всички пазари, на които оперира е да създава и предоставя персонализирани, устойчиви решения за многовидови семена, които генерират стойност за земеделците през цялата година с грижа за екосистемите.

LIDEA e и основната търговска марка на новата компания в България. Портфолиото на Lidea включва сортове и хибриди от следните култури: царевица, слънчоглед, житни култури, соя, рапица, сорго, покривни, фуражни и бобови култури. Продуктите се допълват от услуги за подобряване на добивите и устойчиви решения за подкрепа на земеделските производители през цялата година. Със своя старт през 2021 Lidea се заявявa като съвременна и иновативна марка, изцяло ориентирана към устойчивото представяне на земеделските производители.

За Lidea
EURALIS Semences и CAUSSADE Semences Group формализираха своя съюз на 1 септември 2020 г., като създадоха Lidea. Като една от 10-те най-големи световни компании в областта на семената, Lidea притежава опит, който покрива цялата верига на доставките - от селекцията до производството на семена на полето и дистрибуцията на готови продукти.
С оборот от 350 млн евро и повече от 30 млн евро, посветени всяка година на научноизследователски и развойни дейности, Lidea изпълнява своята устойчива визия като работи днес за земеделието на утрешния ден.

Рубрика:


Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

Всички сертифициращи фирми трябва да попълнят базата с данни на биопроизводителите до 1-ви март. Плащането на биологичните производители и кандидатстването по мярка 11 „Биологично земеделие“ ще става по данни от новия биорегистър. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на представянето на Социално-икономическия анализ на развитието на селските райони и напредъка по дебата за ОСП 2021-2027. Тя допълни, че в 6-тата нотификация на ПРСР 2014-2020 г. е заложен нов прием по мярката и очакваме одобрението на ЕК по направеното предложение. „Приемът ще бъде за нови бенефициенти, както и за удължаване на ангажиментите в съответствие с критериите, определени и гласувани на Комитета по наблюдение“, уточни министър Танева. Земеделският министър посочи, че биопроизводителите следва да проверят в базата данни дали всички техни парцели, обекти и животни са вписани в него. В момента това се прави от контролиращите ги лица. Десислава Танева отправи послание към всички сертифициращи фирми да попълнят базата с данни на биопроизводителите до 1-ви март. Целта е да няма проблем със заявяването по кампанията за директни плащания. По думите й, малко над 3000 от биологичните производители са бенефициенти по мярка 11, но според данни на сегашния регистър има още близо 3000, които не са бенефициенти. Тя допълни, че след одобрението на нотификацията от ЕК ще можем да изпълним и плана си за прилагане на мерките по отношение на биосигурността в животновъдните стопанства.

Рубрика: Актуално


Мариела Илиева

Институтът по розата и етеричномаслените култури – водещ селекционер на популацията й у нас.
В последния месец на 2019 година маслодайната роза дамасцена (Rosa Damascena), методите за обработката й и съпътстващите занаяти бяха обявени за част от световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО.

Признанието на тази култура, наложила се като се български символ, със задоволство споделиха и родните селекционери от Института по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК) - Казанлък, който е в структурата на Селскостопанска академия. Събитието е благоприятно допълнение към това отпреди 5 години, с което Европейската комисия официално вписа продукта „Българско розово масло” като Защитено географско указание (ЗГУ) в Европейския регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания. „В Розовата долина се използват.нар. популация номер пет, която е съчетание от тези сортове рози, които са дали добри показатели и наистина нашата роза дамасцена дава много добро качество на маслото, което както знаете, е уникално и то е стандарт за света”, обясни доц. Ганка Баева, директор на Институтапо розата и етеричномаслените култури, в централните новини на bTV броени часове преди новата 2020 г. във връзка с обявяването на Роза дамасцена за част от световното нематериално културно наследство на ЮНЕСКО. Независимо, че създават четири високодобивни български сорта – Елейна, Янина, Свежен и Искра, селекционерите от Института в Казанлък постъпват като мадам Коко Шанел, преди да създаде най-продавания парфюм в света – избират пробата под номер пет. Стана ясно, че Международният институт по стандартизация в Женева е заложил параметрите на няколко вида масло от роза дамасцена – българско, турско, мароканско, но в практиката българското се наложило като най-качествено.
 

Рубрика: Тема на броя