ВАЖНО Е ДА ВЗЕМЕМ ПРАВИЛНИТЕ НАЦИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

м-р Греков

- Министър Греков, без съмнение на Вас се падна жребият да поемете поста на земеделското министерство в „интересно” за България време. Това като предизвикателство ли го приемате или като поредния ангажимент в името на една по-успешна, съвременна аграрна България?
- И двете. В последните 20 години в България няма ясна визия и стратегия за развитието на земеделския сектор и това е точката, от която ние тръгнахме. България заслужава адекватно управление на земеделския сектор, затова е предизвикателство със създадения от нас екип да се опитаме да поставим
приоритети, които да следват и тези след нас. Вече има създадена нова дирекция в министерството – „Стратегии, анализи, планиране и пазари”, и нейна непосредствена задача е изготвяне на ясен анализ за потребностите и визията за бъдещо развитие. За нас са важни изграждането и поддържането
на напоителните системи, животновъдството, производството на плодове и зеленчуци и подпомагането на малките стопанства и на младите фермери. Всичко това е ангажимент в името на по-добро бъдеще за България.
- От първите Ви дни до днес Вие работите интензивно при пълна мобилизация. В кой сектор срещате най-много трудности? Окачествявате ли ги като „лошо наследство”, както обичаха да дават това определение Вашите предшественици, или като грешки на растежа през този 23-годишен преходен период?
- Определено трудностите в сектора са многобройни, но е важно да гледаме напред. На прага сме на новия програмен период в Общата селскостопанска политика на ЕС. На този етап е от съществено значение да направим анализ на досегашното й прилагане, да продължим да следваме добрите практики и да поправим това, което не е било в пълна степен полезно за сектора. Много важно е да вземем правилните национални решения за бъдещите параметри, на базата на които да постигнем максимално прилагане на възможностите, които дава реформираната Обща селскостопанска политика...

Автор: 
Интервюто взе: Людмила Господинова
Брой : 
Ноември 2013
Рубрика: