Агрокомпас

В РУМЪНИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕТО Е СЪЧЕТАНИЕ ОТ ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ГЛОБАЛНО МИСЛЕНЕ

В РУМЪНИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕТО Е СЪЧЕТАНИЕ ОТ ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ГЛОБАЛНО МИСЛЕНЕ

В края на юни благодарение на инициативата на Европейската мрежа на аграрните журналисти (ENAJ) група журналисти от цяла Европа, между тях и от България получихме шанса да се запознаем с това, как се развива румънското земеделие, в най-различни направления - производство на зърнени и  маслодайни култури, на плодове и зеленчуци, на храни и животновъдство.

Автор: 
Мартин Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Юли - Август 2017

Земеделието на Австрия

Земеделието на Австрия

Въпреки че Австрия е страна с подчертано преобладаващ планински релеф и с около 40% по малко използваема земеделска земя, произвежда близо два пъти повече земеделска продукция от България. Анализът показва, че основните причини затова са: по-добра структура в земеползване, балансиран състав на културите, висока квалификация на работещите в отрасъла, по-високите добиви от единица площ и животни и добра държавна политика. От център на могъщата Австро-Унгарска империя след Втората световна война Австрия става относително неголяма държава с територия от 83 хил. км2 и  население от 8.6 млн.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Юли - Август 2016

УНГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В СРАВНЕНИЕ С БЪЛГАРСКОТО

УНГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В СРАВНЕНИЕ С БЪЛГАРСКОТО

В рамките на ЕС-28 Унгария е най-близка по размери на територия и земеделски земи с България. Същото в голяма степен важи и за населението, климатичните условия и близките исторически условия. Въпреки това сходство, оценено на база единни базови цени, унгарското земеделие е около два пъти  по-производително от нашето (1.8пъти в растениевъдството и 2.5 пъти в животновъдството). Същото важи за експорта на земеделски стоки. Унгария често е сочена като положителен пример за решаване на политическите и икономически реформи в годините на прехода.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Ноември 2015

КИТАЙ - световен лидер в земеделското производство

КИТАЙ - световен лидер в земеделското производство

Китай е лидер в световното земеделие с около една шеста (17,1%) от глобалното производство. Само с 11 % от земеделските земи страната изхранва около една пета от световното население. В последните години Китай е с най-голям годишен ръст на БВП в света (над 10%), който дори при условията на глобална криза след 2009 г. е между 6,8 и 7.8%. През 2014 г. Китай излезе пред САЩ по БВП като покупателна способност. Обща характеристика Територия.

Автор: 
ПРОФ. ДСН ПЕТКО ИВАНОВ
Рубрика: 
Брой : 
Май 2015

СРАВНЕНИЕ НА РУМЪНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СРАВНЕНИЕ НА РУМЪНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Въпреки че Румъния е страната с най-малък среден размер на земеделските стопанства сред страните на ЕС-28, от единица площ земеделска земя се получава около 1.9 пъти по-голяма по стойност земеделска продукция в сравнение с България.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Март 2015

СРАВНЕНИЕ НА РУМЪНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СРАВНЕНИЕ НА РУМЪНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Икономиката и специално земеделието на Румъния, представлява интерес поради съседството и близките исторически, природни и икономически условия на двете страни. Като последни по икономическо развитие между страните на ЕС-28 те изпаднаха в кризисно състояние при прехода към пазарна  икономика след 1990 г. „Съперничеството” между тях датира от социалистическия период, но придоби специфика при кандидатстването ни за членство в ЕС, когато имахме самочувствието на по-напреднала страна и считахме, че несправедливо ни поставяха в един пакет и това ни „дърпа назад”.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Февруари 2015

Холандия - пример за високопроизводително и ефективно земеделие

Холандия - пример за високопроизводително и ефективно земеделие

Холандия е малка страна, притежаваща модерна и просперираща икономика, с международна насоченост. Макар че притежава мощна промишленост, страната произвежда и изнася големи количества земеделска продукция. Земеделският сектор представлява около 10% от холандската икономика и доставя работа на повече от 660 хил. По стойност на земеделската продукция от единица площ холандското земеделие е най-производително в ЕС-28.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Ноември 2014

Дания: Малка страна с модерна икономика и интензивно земеделие

Дания: Малка страна с модерна икономика и интензивно земеделие

Дания е една от страните в ЕС и света с най-добре развито селско стопанство. Същевременно тя е модерна и просперираща страна с висок жизнен стандарт, много добри демографски и макроикономически показатели и активно участие в политическия и икономическия живот на Европейския съюз. Основна  форма на датското земеделие са фамилните ферми, които са защитени много добре от законодателство и се развиват по пътя на специализация, концентрация и интензификация. Страната реализира изключително висока конверсия на растениевъдна в животновъдна продукция.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Септември / Октомври 2014

ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА ФРАНЦИЯ ЛИДЕР В ЕС

ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА ФРАНЦИЯ ЛИДЕР В ЕС

Франция е една от най-модерните страни на света с водеща роля в Европейския съюз. Тя има глобално влияние като перманентен член на Съвета за сигурност на ООН, Г8, Г20 и други международни организации. Франция е с най-голяма територия, най-много земеделска земя и най-крупно земеделско производство в ЕС (18.8% от ЕС-28). По износ на земеделски продукти тя е на второ място в света след САЩ със стойност $24.3 милиарда.

Автор: 
Агроном
Рубрика: 
Брой : 
Май 2014

ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА УКРАЙНА

ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА УКРАЙНА

Украйна е разположена в Североизточната част на Европа на територия с 603,5 хил. км2 и население от 44.3 млн. (2014). Тя е най-голямата страна изцяло в Европейския континент и втора след Руската федерация по обща площ. По земеделски потенциал тя превъзхожда останалите страни, получени след разпадането на бившия Съветски съюз. Това се дължи предимно на съчетанието от преобладаващо равен релеф, плодородни предимно черноземни почви и благоприятен климат.

Автор: 
Агроном
Рубрика: 
Брой : 
Април 2014

Страници

Subscribe to RSS - Агрокомпас
randomness