Агрокомпас

ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА АВСТРИЯ

ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА АВСТРИЯ

Въпреки че Австрия е страна с подчертано преобладаващ планински релеф и с около 40% по малко използваема земеделска земя, произвежда близо два пъти повече земеделска продукция от България. Анализът показва, че основните причини затова са: по-добра структура в земеползване, балансиран състав на културите, висока квалификация на работещите в отрасъла, по-високите добиви от единица площ и животни и добра държавна политика.

Автор: 
проф. Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Декември 2017

В РУМЪНИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕТО Е СЪЧЕТАНИЕ ОТ ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ГЛОБАЛНО МИСЛЕНЕ

В РУМЪНИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕТО Е СЪЧЕТАНИЕ ОТ ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И ГЛОБАЛНО МИСЛЕНЕ

В края на юни благодарение на инициативата на Европейската мрежа на аграрните журналисти (ENAJ) група журналисти от цяла Европа, между тях и от България получихме шанса да се запознаем с това, как се развива румънското земеделие, в най-различни направления - производство на зърнени и  маслодайни култури, на плодове и зеленчуци, на храни и животновъдство.

Автор: 
Мартин Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Юли - Август 2017

Земеделието на Австрия

Земеделието на Австрия

Въпреки че Австрия е страна с подчертано преобладаващ планински релеф и с около 40% по малко използваема земеделска земя, произвежда близо два пъти повече земеделска продукция от България. Анализът показва, че основните причини затова са: по-добра структура в земеползване, балансиран състав на културите, висока квалификация на работещите в отрасъла, по-високите добиви от единица площ и животни и добра държавна политика. От център на могъщата Австро-Унгарска империя след Втората световна война Австрия става относително неголяма държава с територия от 83 хил. км2 и  население от 8.6 млн.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Юли - Август 2016

УНГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В СРАВНЕНИЕ С БЪЛГАРСКОТО

УНГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ В СРАВНЕНИЕ С БЪЛГАРСКОТО

В рамките на ЕС-28 Унгария е най-близка по размери на територия и земеделски земи с България. Същото в голяма степен важи и за населението, климатичните условия и близките исторически условия. Въпреки това сходство, оценено на база единни базови цени, унгарското земеделие е около два пъти  по-производително от нашето (1.8пъти в растениевъдството и 2.5 пъти в животновъдството). Същото важи за експорта на земеделски стоки. Унгария често е сочена като положителен пример за решаване на политическите и икономически реформи в годините на прехода.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Ноември 2015

КИТАЙ - световен лидер в земеделското производство

КИТАЙ - световен лидер в земеделското производство

Китай е лидер в световното земеделие с около една шеста (17,1%) от глобалното производство. Само с 11 % от земеделските земи страната изхранва около една пета от световното население. В последните години Китай е с най-голям годишен ръст на БВП в света (над 10%), който дори при условията на глобална криза след 2009 г. е между 6,8 и 7.8%. През 2014 г. Китай излезе пред САЩ по БВП като покупателна способност. Обща характеристика Територия.

Автор: 
ПРОФ. ДСН ПЕТКО ИВАНОВ
Рубрика: 
Брой : 
Май 2015

СРАВНЕНИЕ НА РУМЪНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СРАВНЕНИЕ НА РУМЪНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Въпреки че Румъния е страната с най-малък среден размер на земеделските стопанства сред страните на ЕС-28, от единица площ земеделска земя се получава около 1.9 пъти по-голяма по стойност земеделска продукция в сравнение с България.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Март 2015

СРАВНЕНИЕ НА РУМЪНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СРАВНЕНИЕ НА РУМЪНСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Икономиката и специално земеделието на Румъния, представлява интерес поради съседството и близките исторически, природни и икономически условия на двете страни. Като последни по икономическо развитие между страните на ЕС-28 те изпаднаха в кризисно състояние при прехода към пазарна  икономика след 1990 г. „Съперничеството” между тях датира от социалистическия период, но придоби специфика при кандидатстването ни за членство в ЕС, когато имахме самочувствието на по-напреднала страна и считахме, че несправедливо ни поставяха в един пакет и това ни „дърпа назад”.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Февруари 2015

Холандия - пример за високопроизводително и ефективно земеделие

Холандия - пример за високопроизводително и ефективно земеделие

Холандия е малка страна, притежаваща модерна и просперираща икономика, с международна насоченост. Макар че притежава мощна промишленост, страната произвежда и изнася големи количества земеделска продукция. Земеделският сектор представлява около 10% от холандската икономика и доставя работа на повече от 660 хил. По стойност на земеделската продукция от единица площ холандското земеделие е най-производително в ЕС-28.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Ноември 2014

Дания: Малка страна с модерна икономика и интензивно земеделие

Дания: Малка страна с модерна икономика и интензивно земеделие

Дания е една от страните в ЕС и света с най-добре развито селско стопанство. Същевременно тя е модерна и просперираща страна с висок жизнен стандарт, много добри демографски и макроикономически показатели и активно участие в политическия и икономическия живот на Европейския съюз. Основна  форма на датското земеделие са фамилните ферми, които са защитени много добре от законодателство и се развиват по пътя на специализация, концентрация и интензификация. Страната реализира изключително висока конверсия на растениевъдна в животновъдна продукция.

Автор: 
проф. дсн Петко Иванов
Рубрика: 
Брой : 
Септември / Октомври 2014

ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА ФРАНЦИЯ ЛИДЕР В ЕС

ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА ФРАНЦИЯ ЛИДЕР В ЕС

Франция е една от най-модерните страни на света с водеща роля в Европейския съюз. Тя има глобално влияние като перманентен член на Съвета за сигурност на ООН, Г8, Г20 и други международни организации. Франция е с най-голяма територия, най-много земеделска земя и най-крупно земеделско производство в ЕС (18.8% от ЕС-28). По износ на земеделски продукти тя е на второ място в света след САЩ със стойност $24.3 милиарда.

Автор: 
Агроном
Рубрика: 
Брой : 
Май 2014

Страници

Subscribe to RSS - Агрокомпас
randomness