РАПИЦАТА – КУЛТУРА БЕЗ АНАЛОГ ПО ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Рапицата

Разговор с г-н Фредерик Гедж, мениджър Развойна дейност при зимната рапица в Европа

- Едно от трите направления, които развивагрупата Еуралис е семепроизводство. В соргото държите лидерството в Европа. Бихте ли ни запознали с Вашата дейност и успехи по отношение на рапицата – култура, която у нас доби голяма популярност през последните 5 години, заради добрата доходност, която носи на българския земеделски производител?
- Всяка година приблизително 300 хиляди европейски фермери сеят хибридните семена на Еуралис на повече от 3 млн. хектара. Това е ясно потвърждение за качествата на продуктите, техническото ноу-хау, както и уменията, които влагаме в разработването на царевица, слънчоглед, сорго, соя, и разбира се, рапица. Еуралис Семена има богат опит при хибридите рапица, защото нашата селекционерска програма започна пътя си през далечната 1981 г, а през 1998 г. беше регистриран първия рапичен хибрид.

- Явно изследователската и развойна дейност е приоритетна за Вас. Какви средства заделяте за нея и какъв екип от специалисти работи в това направление?
- Иновациите са фундамента на отдел Семена на Еуралис. Всяка година компанията инвестира средно 13% от оборота си за научно-изследователска дейност, скрепявайки новаторството си със стабилни партньорства (напр. Biogemma) и най-модерни
технологии. Ние имаме повече от 20 години опит в молекулярната генетика, като се стремим да осигуряваме постоянен поток от иновации във всички сегменти на пазара. За 60 години, отдел Семена натрупа незаменим опит в селскостопанската продукция, индустриалното производство и контрола на качеството на семената. Това изискване за висок стандарт е внедренo в мрежа от близо 20 000 хектара производствени земи, като всички те са под пряк контрол на компанията. Нашите семена подлежат на 12 качествени контроли, от полето, където се произвеждат семената, до опаковката, която стига до клиента. Повече от 120 човека работят към отдел „Научно-изследователска дейност”, като всички те са разпределени в 10 селекционни обекта на три континета – Европа, Азия и Южна Америка.

Автор: 
Интервюто взе: Людмила Господинова
Брой : 
Юни 2013
randomness