Празник с умножени „ДАРОВЕ НА ПРИРОДАТА“

Празник с умножени „ДАРОВЕ НА ПРИРОДАТА“

Реформиращи се структури на Селскостопанска академия в края на една усилна година
„Неплодните дръвчета никой не ги брули“, припомни досегашният директор на Земеделски институт Кюстендил проф. Димитър Домозетов, изразявайки благодарността си за връчената му от Селскостопанска академия (ССА) титла „Доктор хонорис кауза“ в Деня на  земеделската наука. Смисълът на тази метафора от благодарствените му слова присъстваше в цялостната атмосфера на традиционния празник „Даровете на природата“ в Академията и тази есен. Денят, в който селекционери, агрономи и ветеринарни специалисти  отбелязват празника на аграрната наука, при учените и служителите на Селскостопанска академия бе фокусиран и върху равносметката от целенасочено извървения път към преструктуриране на институцията. „Той не бе труден, а се случи в рамките само на една  усилна година“, заяви председателят на Селскостопанска академията проф. Васил Николов по време на тържествената част на празника. А в словото си акцентира върху взаимодействието между науката, администрацията и земеделския бизнес, за което се работи в  конструктивно партньорство с министерство на земеделието, правителството и парламента. Благодарността му бе за проявената съпричастност и осъзната необходимост от страна на институциите за ролята на земеделската наука в селскостопанското производство у нас. Сред многобройната аудиторията бяха министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, Атанас Кацарчев - началник на кабинета, народните представители Ирена Димова, Бюрхан Абазов, Имрен Мехмедова, Йордан Апостолов и Александър Сабанов, Мария Балашова от руското посолство.

Автор: 
Мариела Илиева
Брой : 
Декември 2018
Рубрика: