ПЛОДОРОДНА ПОЧВА И ДОБЪР ЧОВЕШКИ ПОТЕНЦИАЛ - ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ДОБРО ЗЕМЕДЕЛИЕ В БЪЛГАРИЯ

Март 2014

Разговор с д-р Вилхем Босе – управител на фирма HANSE -AGRO, който по време на ежегодния национален семинар организиран от RAPOOL България предизвика изключителен интерес с лекциите си: „Методики и техники за почвообработка в рамките на сеитбооборота” и „Стратегии за торене при  континентални условия на земеделие”.

Фирма HANSE-AGRO (Германия) прави косултантски услуги в селското стопанство. В тази фирма д-р Босе е съдружник и управител. Фирмата провежда консултации в Германия и съседни нейни държави. Междувременно интензивно работи в Полша, Унгария, Румъния, в по-малък размер - в Словения, също така в Украйна и Балтийския регион. Има 16 сътрудници, които осъществяват консултантски услуги в растениевъдството. В Полша има двама сътрудници, които работят на място. В Унгария има един сътрудник. В близка перспектива ще позиционираме свой сътрудник и в Румъния. Още от ранна младост г-н Босе изучава селското стопанство. След което завършва агрономство в град Кил (Германия). „Имах късмет, че с моята дипломна работа бях включен в проект. Проведоха се много опити, които се оказаха успешни и на добро научно ниво. Ръководителят на проекта ми предложи да защитя докторантура” сподела г-н Босе началото на своето професионално израстване. След успешна защита на дисертацията си той продължава да работи в института още година и половина. Преди 20 години създава фирмата HANSE-AGRO , която се развива до сегашния и стандарт.

- По време на общуването с аудиторията имаше ли въпрос, който да Ви учуди и такъв, който да подсказва, на какво професионално ниво са българските земеделци?

- Аз получих много въпроси и ги определям като много смислени. Това показва, че българските земеделци се интересуват вече от детайлите на своята практика и в дълбочина се опитват да я владеят.

- Какъв е коментарът Ви за въпроса отнасящ се до почвообработките на монокултурата? Това не подсказва ли за някаква лоша практика, която търси приемливо решение?

- Това е доста коментиран въпрос – за монокултурата при отглеждането на царевица. Ние  смятаме, че с тази практика се развива все по-голям потенциал за повече болести, като фузариум и хелминтоспориум. При този начин на отглеждане културата ще има голям проблем и с неприятелите по царевицата.

– Това не е ли хищническо използване на земята?

- Не! Когато се отглежда царевица за зърно, тогава царевицата остава голямо количество органична маса, която обогатява почвата. Във връзка с това не можем да твърдим, че това е хищничестка експлоатация на почвата. Проблемът е в хигиената на полето, във фитосанитарното здраве.

Автор: 
Агроном
Брой : 
Март 2014
randomness