Нашите сортове пшеница – гарантирана конкурентоспособност

Всяка година носи със себе си нови предизвикателства за земеделските производители. Ние, от “АГРОНОМ”, вярваме, че когато сме обединени в името на земеделската наука и просперитета на бъларското земеделие, заедно ще постигнем невероятни резултати! Доверявайки се на сортовото  разнообразие сред българските сортове пшеница, българските земеделски производители могат да постигант гарантирана конкурентоспособност. Предствителите на всяка една група сортове пшеница са символ на качество, устойчивост и високодобивност. Доказателство за това е, че единствено  българската селекция предлага разнообразни по биологични и стопански качества сортове пшеници от Първа, Втора, Трета и Четвърта група. Следователно, основата, върху която българските земеделски производители трябва да развиват своя бизнес е доверие в неоспоримо високото качество на  българските сортове пшеница!
В старанието си да Ви покажем високата успеваемост на нашите сортове пшеница, през изминалата 2015г. изведохме 80 опита в цялата страна. Благодарение на Вас, българските земеделски производтели, имахме възможност да наблюдаваме развитието и заедно да отчетем резултатите за всеки  аложен опит със сортове шеница на “АГРОНОМ”. Изхождайки от факта, че пшеницата е култура на микрорайона, Ви предоставяме резултати от различни земеделски региони на България. Това е направено с цел, за да може да направите правилния избор на сортове, най-подходящи за района, в който развивате Вашето земеделие.
 

Автор: 
Агроном
Брой : 
Юли - Август 2016