КАК СЕ ПРАВИ УСПЕШНО ЗЕМЕДЕЛИЕ В НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВЕНИТЕ РАЙОНИ

КАК СЕ ПРАВИ УСПЕШНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Фактът, че близо 64% от обработваемите площи в Австрия се намират в необлагодетелствани райони с различни ландшафтни структури непозволяващи развитието на индустриално земеделие, сам по себе си подсказва, каква е спецификата на австрийското земеделие. Ръководени от това, и с оглед приоритетите на страната по време на нейното председателство на Европейския съюз, група от 12 журналисти се запознахме с някои успешни примери за развитие на модерно, устойчиво екстензивно и най-вече природосъобразно  земеделие в Австрия, благодарение на поканата на европейската платформа AGPress.eu и Главна дирекция „Земеделие” в Брюксел.
ДИФЕРЕНЦИРАНА ПОДКРЕПА ЗА СТОПАНСТВАТА В ПЛАНИНСКИТЕ РЕГИОНИ
Трябва да отбележим задължително, че когато говорим за приоритети, в случая на Австрия, те не се изразяват само на думи, но и в цифри и факти, защото над 80% от територията на страната е необлагодетелствани територии, в които живее повече от 1/3 от  населението, което изисква специално отношение към околната среда от една страна, и по-голяма подкрепа на земеделските производители – от друга, за да може продукцията им хем да е качествена, хем да е конкурентноспособна. „За нас е много важно да опазваме и гарантираме тези райони, защото в тях се съхраняват различни хабитати от растения и животни. Ето защо необлагодетелстваните райони в страната ни са не само с икономическо, но и с екологично значение”, казва Лукас-Вебер Хайсцан от Как се прави успешно земеделие в австрийското министерство на туризма, отговарящ за селската програма. Планинските територии в Австрия са съсредоточени основно в западните региони на страната, като провинция Тирол например е изцяло планински регион. Опитът на  Австрия в развитието на земеделието в необлагодетелстваните райони е дал възможност да се изработи специална система за остойностяване на субсидиите съобразно различни критерии, и разделянето на стопанствата в тези региони в пет различни категории.Така  фермите с до 10 хектара получават най-голям дял от субсидиите, като с увеличаване на размера им, намалява обема на субсидиите. 19 хил. от 82 хил. стопанства в планинските региони се намират в най-високата категория и не биват субсидирани. 80% от  земеделската земя в необлагодетелстваните региони е съсредоточена в 23% от стопанствата, които от своя страна получават 42% от субсидиите. „Според мен подобна диференцирана система на подпомагане на стопанствата е добра от гледна точка на това, че парите не отиват в абсолютно всички стопанства”, споделя още експертът. Въпреки сложността на подобно диференцирано подпомагане, според него съществува консенсус между политиците и големите браншови организации по отношение на този модел на финансиране. Всяка година за австрийската програма за развитие на селските региони се отпускат близо 430 млн. евро, 255 млн. от които отиват за подпомагане на фермерите в необлагодетелстваните региони. Отделно за биоземеделие годишните субсидии възлизат на 110 млн. евро. 
В Австрия съществува освен това и разделение при субсидирането на фермерите отглеждащи овце и говеда и онези, които отглеждат свине и птици, тъй като пасищното животновъдство се оценява като много важно за запазване на биоразнообразието и на пасищата като цяло в необлагодетелстваните региони.

Автор: 
Мартин Иванов
Брой : 
Декември 2018
Рубрика: 
randomness