КАК СЕ ПРАВИ НАУКА ДНЕС

КАК СЕ ПРАВИ НАУКА ДНЕС
Разговор с проф. Драгомир Вълчев – директор на Института по земеделие – Карнобат
- Още с влизането на територията на института вековните дървета подсказват достолепната му 90-годишна възраст. Един юбилей, който заслужава и своята равносметка, наред с празничните поздравления. Всички знаем, че днес селскостопанските институти се мъчат от една обща болест – дефицита на  финансиране. И при вас ли се чувства този проблем?
– Проблемът е с две направления. Първо, че през последните две и половина години се направиха съкращения и състава намаля с около 40 човека. Сега предстои да изпълним и едно следващо съкращение в изпълнение на едно постановление на Министерски съвет, според което трябва да намалим състава с още 19 човека и в момента го правим. Другият проблем е финансов. За нас приляга народната мъдрост – вода гази, жаден ходи. Ние сме в това състояние защото, освен че се занимаваме с наука, се занимаваме и с нейното приложение в практиката. Създаваме сортове ечемик, овес, а в миналото и  пшеница и правим елитно семепроизводство, с което задоволяваме нуждите на фермерите в страната, от което печелим не малко пари. Но по едно друго разпореждане всички тези пари минават в система „сребра”, което означава, че всеки лев, който ние сме спечелили влиза в държавната каса, ако може да се използва този израз. За да получим нещо обратно, трябва да се молим, но за съжаление никой не чува молбите ни. Друго, от което сме много ощетени, като институт, който създава сортове, е че над 90% от площите засети с ечемик в страната са с наши сортове. За това ние би следвало според закона да  получаваме роялти. Но никога не се е спазвало. Според размера на площие засяти с наши сортове, губим ежегодно между 600 хил. лв. и 1 млн. лв. Ако тези пари идват при нас, вкл. и парите изкарани от семепроизводството, ще можем да се самоиздържаме и държавата няма да има нужда да дава нито един  лев. На практика се получава обратното. Незнайно защо бюджетът на Селскостопанска академия и респективно на институтите се намаля. За миналата година ние имаме бюджет ок. 800 хил. лв. В същото време ние изкарваме 1.3 млн. лв., но съгласно Държавния бюджет никазват, че тези пари не са наши,  защото ние имаме бюджет 800 хил. лв.
Автор: 
Людмила Господинова
Брой : 
Юни 2015
Рубрика: 
randomness