ДОБРО ЗЕМЕДЕЛИЕ СЕ ПРАВИ НЕ САМО С ПАРИ, А И СЪС ЗНАНИЯ

ДОБРО ЗЕМЕДЕЛИЕ СЕ ПРАВИ НЕ САМО С ПАРИ, А И СЪС ЗНАНИЯ

РАЗГОВОР С ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР НИКОЛОВ – ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТА ПО АГРАРНА ИКОНОМ ИКОНОМИКА

Трета поредна година Вашият институт е домакин на Открит ден на аграрната наука. Какви цели си поставяте с тази инициатива, която вече се превръща в традиция?
– Целим да покажем на обществеността как работим, какви са продуктите ни, да покажем, че аграрната наука е жива. Друга съществена цел е да се подобри връзката с институтите в системата на Селскостопанска академия. Да обменим мисли и опит с колегите, да им покажем постигнатото във всяко едно  направление на отделните институти.


Активна ли е връзката Ви като представители на аграрната наука с хората от агробизнеса – фермери, малки и големи земеделски производители?
– Връзката ни с практиката се осъществява както директно, така и чрез Националната служба за съвети в земеделие, която играе ролята на трансмисия между наука и практика. В рамките на 4-5 години съм участвал в над 20 семинара организирани от нея. Там сме представяли наши разработки с  практическа насоченост. От друга страна предлагаме анализи на политиките в земеделието, как да се прилагат и какво да се усъвършенства. Същевременно участвайки в международни проекти вече 20 години, ние представяме успешно нашата аграрна наука на европейско ниво.
 Чия инициатива е по-динамична – на представителите на науката или на хората от практиката, за решаване на един или друг проблем в земеделието?
– Откровено казано, с отделни земеделски производители контактите ни са по-редки. Ние контактуваме основно с браншовите асоциации. В тяхно лице имаме контакт с много на брой техни членове. Освен това, например книгата „Фермерски мениджмънт” бе най-продаваната по време на тазгодишната  АГРА. Независимо, че е издадена през 2010 г. тази книга е сред най-търсените наши издания. Така че интерес и търсене има от страна на земеделските производители. Все повече те осъзнават, че имат нужда не само от пари, но и от знания за да бъдат ефективни и конкурентноспособни на пазара.
 Кое стои в началото на един успешен агробизнес днес? Знае се, че в този сектор навлязоха с инвестиции доста предприемчиви хора, които са без аграрно образование.
– За един успешен агробизнес условията са комплексни. Това, което ние предоставяме са методически подходи и изследвания. Ние предлагаме анализи, които да подпомагат вземането на правилни решения. Например скоро завършихме анализ на секторите с обвързана подкрепа, който се оказа полезен на Министерство на земеделието при изработване на съответните политики. Насочени сме повече към управление на стопанството и изработване на съвременни бизнесмодели с цел постигане на конкурентоспособност.

 

Автор: 
Людмила Господинова
Брой : 
Юни 2017
randomness