Новият брой - Септември 2017

Тема на броя: Нахутът - алтернативна бобова култура mgnifyingglass   

Съдържание на новия брой 

Акценти в броя

 

СИЛНО МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
ДЕБАТИТЕ „ОСП СЛЕД 2020 – ИЗБОРЪТ НА БЪЛГАРИЯ“ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПОД ПАТРОНАЖА НА МЗХГ

Вторият дебат „ОСП след 2020 – Изборът на България“, част от съвместната инициатива на Институт за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро, ще се проведе на 21 септември 2017 г. от 10.00 часа в Зала Роял на София Хотел Балкан (Шератон).  Регистрацията вече е възможна на сайта www.bcap.bg и е необходимо условие за участие в дебатите поради ограничения брой места. „Радваме се, че инициативата „ОСП след 2020 – Изборът на България“ вече е разпознаваема и за кратко, успяхме да я  превърнем в един от малкото надеждни източници на информация по темата, на експертен поглед върху политиката и най-вече в платформа, където всеки би могъл да изрази своето мнение по теми и въпроси, които в крайна сметка касаят широката общественост.“, заяви Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации.
ПОД ПАТРОНАЖА НА МЗХГ
Дебатите „ОСП след 2020 – Изборът на България“ вече се провеждат под патронажа на министъра на земеделието, храните и горите, Румен Порожанов. Според организаторите това е добър сигнал за нагласата на администрацията по темата за ОСП, тъй  като тя би имала полза от дискутираната по време на събитията информация. Опитът и позициите на другите държави-членки и становищата на експертите, участващи в дебата, безспорно биха помогнали при подготовката на документите от страна на  България не само за ОСП след 2020 г., но и за предстоящото председателство по темата земеделие, храни и развитие на селските райони. На 21 септември представители на министерствата на земеделието на Франция, Полша, Ирландия, Испания и Чехия  ще представят позициите на своите държави по отношение бъдещето на европейската земеделска политика. Представителят на Европейската комисия, Иман Буут и участниците от страна на Европейския парламент ще дадат яснота как европейските институции виждат бъдещето на ОСП и какви промени се очакват в нея.

 


IGC РЯЗКО ПОВИШИ ПРОГНОЗИТЕ СИ ЗА РЕКОЛТАТА ОТ ПШЕНИЦА В ЧЕРНОМОРИЕТО

Добрите новини през август за производителите на пшеница в Черноморския регион продължиха, защото експертите от Международния съвет по зърното повишиха прогнозните си оценки за новата реколта в Русия, Украйна и Казахстан с общо 12 млн. тона до 119,8 млн. тона. През последните седмици именно новините за нови рекордни добиви в страните от този регион, включително и за България, където по последни данни на аграрното ведомство са прибрани 5,7 млн. тона пшеница, оказват негативно влияние  върху пазара, Очаква се трите водещи производители да предложат на международните пазари общо 47,8 млн. тона пшеница. Оценката за реколтата в ЕС през август е увеличена незначително с 0,2 млн. тона.. Оценката за глобалните добиви е повишена с  почти 10 млн. тона спрямо юли до 742,2 млн. тона, но остава под показателя от миналата стопанска година. На международните пазари през тази година по прогнозите на IGC ще се търгуват общо 171 млн. тона пшеница, а прогнозата за крайните запаси  беше повишена със 7 млн. тона спрямо юли до рекордните 247,8 млн. тона.

 


ПРЕЗ ОКТОМВРИ РЕГИСТРИРИРАТ НОВОРОДЕНИТЕ ЖИВОТНИ ЗА ОБВЪРЗАНА ПОДКРЕПА ЗА 2017-ТА
 

От Кампания 2017 подпомагането за животни по схемите за директни плащания е обвързано с броя на приплодите в стопанството, родени в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване. Съобразно изискванията на Наредба 3 Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) установява точният брой на новородените чрез проверка в системата за идентификация и регистрация на животните на Българската агенция по безопасност на  храните. След последните решения, взети на Съвета по животновъдство, и свързаната с тях регистрация на новородените във фермите, Министерството на земеделието, храните и горите подготви промени в Наредба 3 за прилагане на директните плащания, насочени към важни изисквания за животновъдите, подали заявления за подпомагане по обвързаната подкрепа в Кампания 2017 г. Целта е запазване на подхода, прилаган при отчитането на реализираните количества мляко за стопанството при използваните схеми в помощ за фермерите. В проекта, подложен на обсъждане с браншовите организации до 3 септември, се създава текст, който урежда начина на разпределение на новородените (приплодите) в стопанството, в случаите когато земеделският стопанин е  заявил за подпомагане едновременно животни под селекционен контрол и извън селекционен контрол (по чл. 20 и 21 от наредба 3). В съответствие с това фермерите ще трябва да подават декларация за разпределение на приплодите между заявените за  подпомагане схеми в периода от 5 до 30 октомври в годината на кандидатстване в съответната областна дирекция на ДФЗ. Кандидатите по схемите по чл. 19, 19а, 23 и 24 удостоверяват реализираните количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент  мляко, като представят декларация и опис на документите по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ – РА. В декларацията кандидатите отбелязват по коя схема за подпомагане е представен всеки документ по ал 1. Документите по ал. 1 могат  да бъдат предоставени от ДФЗ – РА за проверка от Националната агенция за приходите.

 

 

 

Агроном, Септември 2017

randomness