Новият брой - Юли - Август 2016

 

 

Тема на броя: Твърда пшеница. mgnifyingglass   

Съдържание на новия брой 

 

Акценти в броя

Сривът в цените на зърното поставя на изпитание есенната сеитба

Ако до миналата година зърнопроизводителите успяваха да изнесат зад граница основната част от продукцията си, това лято жътвата започна с огромни запаси пшеница и с ниски изкупни цени. Рядкост е преди жътвата в складовете да има над 1 милион тона хлебно зърно от миналогоишната реколта. Като  се прибавят количествата от новата жътва, изчислени на около 5,3 милиона тона, няма как при това свръхпредлагане цените да се покачат, предвиждат хора от бранша. В световен мащаб прогнозите за евентуално поскъпване на зърното също не са обнадеждаващи. На този фон няма как  безпокойствието сред фермерите да не расте, предвиждайки тежка есенна сеитба поради липсата на навременно финансиране. Как започна пазарът това лято? Точно след жътвата търговията изненада неприятно зърнопроизводителите с цени, много по-ниски от миналогодишните. През юли търговците  предлагаха 230-250 лева за тон хлебно зърно, много под миналогодишните котировки, когато изкупуването стартира с 300 лева за тон. В края на юли пазарите леко живнаха, разтърсени от новината за пропадналата реколта във Франция. Тогава в рамките само на два дни цената на тон хлебно зърно на борсата в Париж се покачи от 160 евро на 176 евро, небивал скок на фона на търговията от предишните месеци. Тази новина обаче не успокои българските производители, за които основни конкуренти си остават Русия и Украйна. И двете държави това лято приключичиха жътвите на плюс. За разлика от  Западна Европа в Черноморския басейн се отчетоха небивали добиви, конкурирайки и с качество, и с цена западните фермери. От години в Русия не се бяха хвалили с реколта от 66 милиона тона хлебно зърно. Рекорд отчетоха и в Украйна, която миналата година зася с 20% по-малко площи, но за изненада на анализаторите в складовете влязоха 18 млн. т хлебно зърно, което бе окачествено като постижение за баланса на страната. Другият плюс на украинското зърно е високото качество, което превишава значително предходни години. Това им дава основание да реализират добър износ, така че  втора поредна година украинците почти изцяло ще реализират продукцията си зад граница.


Земеделието на Австрия

Въпреки че Австрия е страна с подчертано преобладаващ планински релеф и с около 40% по малко използваема земеделска земя, произвежда близо два пъти повече земеделска продукция от България. Анализът показва, че основните причини затова са: по-добра структура в земеползване, балансиран състав на културите, висока квалификация на работещите в отрасъла, по-високите добиви от единица площ и животни и добра държавна политика. От център на могъщата Австро-Унгарска империя след Втората световна война Австрия става относително неголяма държава с територия от 83 хил. км2 и  население от 8.6 млн. жители. Въпреки това, тя е една от най-богатите страни в ЕС-28 и света, с висок жизнен стандарт и забележително културно и социално развитие. Като страна с близки териториални, географски и общи природни условия, тя е добър пример за България и преди всичко за земеделския  отрасъл.


Нашите сортове пшеница – гарантирана конкурентоспособност

Всяка година носи със себе си нови предизвикателства за земеделските производители. Ние, от “АГРОНОМ”, вярваме, че когато сме обединени в името на земеделската наука и просперитета на бъларското земеделие, заедно ще постигнем невероятни резултати! Доверявайки се на сортовото  разнообразие сред българските сортове пшеница, българските земеделски производители могат да постигант гарантирана конкурентоспособност. Предствителите на всяка една група сортове пшеница са символ на качество, устойчивост и високодобивност. Доказателство за това е, че единствено  българската селекция предлага разнообразни по биологични и стопански качества сортове пшеници от Първа, Втора, Трета и Четвърта група. Следователно, основата, върху която българските земеделски производители трябва да развиват своя бизнес е доверие в неоспоримо високото качество на  българските сортове пшеница!
В старанието си да Ви покажем високата успеваемост на нашите сортове пшеница, през изминалата 2015г. изведохме 80 опита в цялата страна. Благодарение на Вас, българските земеделски производтели, имахме възможност да наблюдаваме развитието и заедно да отчетем резултатите за всеки  аложен опит със сортове шеница на “АГРОНОМ”. Изхождайки от факта, че пшеницата е култура на микрорайона, Ви предоставяме резултати от различни земеделски региони на България. Това е направено с цел, за да може да направите правилния избор на сортове, най-подходящи за района, в който развивате Вашето земеделие.
 

 

Агроном, Юли - Август 2016