Новият брой - Юни 2017

тема-165

Тема на броя: Черешата - привлекателен сегмент в българското овщарство mgnifyingglass   

Съдържание на новия брой 

 

Акценти в броя

 

ДОБРО ЗЕМЕДЕЛИЕ СЕ ПРАВИ НЕ САМО С ПАРИ, А И СЪС ЗНАНИЯ
РАЗГОВОР С ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР НИКОЛОВ – ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТА ПО АГРАРНА ИКОНОМ ИКОНОМИКА

Трета поредна година Вашият институт е домакин на Открит ден на аграрната наука. Какви цели си поставяте с тази инициатива, която вече се превръща в традиция?
– Целим да покажем на обществеността как работим, какви са продуктите ни, да покажем, че аграрната наука е жива. Друга съществена цел е да се подобри връзката с институтите в системата на Селскостопанска академия. Да обменим мисли и опит с колегите, да им покажем постигнатото във всяко едно  направление на отделните институти.
Активна ли е връзката Ви като представители на аграрната наука с хората от агробизнеса – фермери, малки и големи земеделски производители?
– Връзката ни с практиката се осъществява както директно, така и чрез Националната служба за съвети в земеделие, която играе ролята на трансмисия между наука и практика. В рамките на 4-5 години съм участвал в над 20 семинара организирани от нея. Там сме представяли наши разработки с  практическа насоченост. От друга страна предлагаме анализи на политиките в земеделието, как да се прилагат и какво да се усъвършенства. Същевременно участвайки в международни проекти вече 20 години, ние представяме успешно нашата аграрна наука на европейско ниво.
 Чия инициатива е по-динамична – на представителите на науката или на хората от практиката, за решаване на един или друг проблем в земеделието?
– Откровено казано, с отделни земеделски производители контактите ни са по-редки. Ние контактуваме основно с браншовите асоциации. В тяхно лице имаме контакт с много на брой техни членове. Освен това, например книгата „Фермерски мениджмънт” бе най-продаваната по време на тазгодишната  АГРА. Независимо, че е издадена през 2010 г. тази книга е сред най-търсените наши издания. Така че интерес и търсене има от страна на земеделските производители. Все повече те осъзнават, че имат нужда не само от пари, но и от знания за да бъдат ефективни и конкурентноспособни на пазара.
 Кое стои в началото на един успешен агробизнес днес? Знае се, че в този сектор навлязоха с инвестиции доста предприемчиви хора, които са без аграрно образование.
– За един успешен агробизнес условията са комплексни. Това, което ние предоставяме са методически подходи и изследвания. Ние предлагаме анализи, които да подпомагат вземането на правилни решения. Например скоро завършихме анализ на секторите с обвързана подкрепа, който се оказа полезен на Министерство на земеделието при изработване на съответните политики. Насочени сме повече към управление на стопанството и изработване на съвременни бизнесмодели с цел постигане на конкурентоспособност.

 


СЛЪНЧОГЛЕДЪТ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Слънчогледът е втората култура след житните, заемаща най-много земеделски площи в България. Земеделците се доверяват и залагат на слънчогледа, като по този начин си осигуряват рентабилно производство в техните стопанства. През 2017 година се наблюдава леко повишение на площите от  слънчоглед в цялата страна и особено в Южна България, поради факта, че изключително голям процент от рапичните полета бяха развалени. Зад това един земеделец да получи висок добив с добри качествени показатели ключово значение има и правилното извеждане на растителната защита при тази  култура. Все по-често се усеща необходимост от поне две фунгицидни третирания при слънчогледа поради редица фактори. Неблагоприятните климатични условия, съчетани с ограничено сеитбообращение, са най – честата предпоставка за натиск на различни патогени по слънчогледовите растения, което  неминуемо води до намаляване в добива. По аналог с рапицата като култура, която се напада с голяма част от болестите, нападащи слънчогледа, земеделците започнаха да извършват първото третира не на посевите с фунгицид най – често от групата на триазолите срещу болести като фома, фомопсис, алтернария. Второто третиране се извършва с по-комплексен фунгицид, който да се справя с все по- често срещаната септориоза по слънчогледовите посеви, ботритис, склеротиния. Болестите, които най–често водят до редуциране в добива и намаляване на качеството на продукцията, са: ръжда по  слънчогледа (Puccinia helianthi), септориоза по слънчогледа (Septoria helianthi), черни петна / фомоза (Phoma macdonaldi), фомопсис (Phompsis helianthi), алтернария (Alternaria helianthi), ботритис (Botrytis cinerea) и склеротийно увяхване (Scelrotinia sclerotiorum). Фунгицидът Сфера Макс дава ефективно и бързо справяне с все по-често срещаната септориоза по слънчогледа. Оптималният период на приложение е от момента, в който слънчогледа развие достатъчно листна маса и затвори междуредовото пространство до фаза жълт бутон. В този период от една страна разтворът се разходва най – пълноценно, а от друга растенията остават защитени от патогени. Допълнителният физиологичен ефект на Сфера Макс има пряко положително въздействие върху добива. Сфера Макс дава сигурност и възможност за по – високи добиви!!!
ПРЕДИМСТВА НА Сфера Макс Макс:
Отлично действие срещу широк кръг от болести; Дълъг период на надеждна защита; Физиологичен ефект, който има пряко положително въздействие върху добива, особено в условията на засушаване или абиотичен стрес; Лечебно и защитно действие;  Иновативна, високоефективна формулация.
УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА:
Използвайте Сфера Макс с работен разтвор между 20 и 60 л/дка Ефикасността на този фунгицид зависи от степента на покриване на културата, която трябва да бъде предпазена
ВЛИЯНИЕ НА УСЛОВИЯТА НА СРЕДАТА:
В случай на голям стрес (преовлажняване или суша) или големи температурни амплитуди (15-20°C), избягвайте третиране.  
Ако максималните температури надвишават 25°C се препоръчва третиране рано сутрин или късно вечер.

 


НЯМА ПРОБЛЕМ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО, КОЙТО ДА НЯМА БИОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ
Твърди инж. агр. Здравка Смиленова - управител на Амитица ООД

 

От 23 години сме в сектор Земеделие, като през последните 12 години сме в сектор БИОземеделие споделя още тя и продължава своя разказ за битката си да утвърди биоземеделието като перспективно за българския производител: Последователно и упорито проправяме пътя на биологичното земеделие. В нашата биоферма произвеждаме много продукти, които разпространяваме в магазинната мрежа и вече имаме ревностни почитатели на нашата продукция. Отглеждаме я по долината на река Струма в землището на Кресна и Струмяни. Започнахме с 20 дка, а в момента сме достигнали 240 дка, което за този регион на България е цяло състояние.Твърденията, че у нас няма търсене на биопродукти, защото българина не е достатъчно платежоспособен се опровергават от нашата практика. Ние се сблъскваме с три проблема, казано в кавички: Първо – не ни достига продукция съобразно търсенето; Второ - продаваме на цени конкуриращи конвенционалното производство, но това не пречи да си покриваме успешно разходите; Трето - външният вид на нашите продукти е толкова добър, че буди съмнението на потребителя, но е факт, че нашите плодове и зеленчуци са био. В нашата биоферма  ние прилагаме агрономическите си знания, след което нашето ноу-хау облечено в технология, предлагаме на малки и големи производители или любители-градинари, които искат за своето домакинство да произвеждат здравословни храни. Предлагаме и биопродукти за растителна защита.  В резултат на много трупане на знания, търсене, опити на нашите полета, преминаване през проверка на научните институти и регистрации, както е редно в Агенцията по храните, ние даваме в готов вид технологии на нашите клиенти. Членуваме в една световна организация на малки и средни биопроизводители. На нейните ежегодни срещи ние създаваме контакти, печелим доверието на наши колеги и регистрираме техни продукти за растителна защита у нас, споделя г-жа Смиленова. Тук искам да спомена за Натуралиса, който е достоен биозаместител на неоникотиноидите. Продуктът  съдържа живи спори на гъбата Beauveria bassiana –щам 74040. Щамът е получен по естествен път. Не е генно модифициран. Продуктът е създаден за контрол на : различни видове насекоми и акари по овощни, зеленчукови култури , ягоди, технически култури, декоративни растения и др. Механизъм на  действие -   действа основно при контакт. Спира  яйцеснасянето при някои насекоми. Конидиите на гъбата се задържат за кутикулата на насекомите и акарите, покълват и проникват в  тялото  на гостоприемника като по този начин го обхващат изцяло. Смъртта се дължи на механичното проникване на мицела и последваща загуба на вода и хранителни вещества от жертвата, комбинирани с отделянето  на хидролитични  ензими. Натуралис контролира възрастните насекоми и акари, но особено  силно  е действието му върху яйцата и ларвите. Това значи, че насекомите трябва да се атакуват в началните  стадии от тяхното развитие, т.е. веднага след появата им. Действа срещу белокрилка, трипс, акари, листни въшки, крушова бълха, телени червеи. Разрешен е за употреба в България с Разрешително №01402 ПРЗ /10.05.2016  на БАБХ. Въпреки това, има земеделски производители, които предпочитат  нещадящите природата и в частност медоносните пчели, неоникотиноиди. Нелогично, но факт. Информация за богатата гама от биопродукти за растителна защита, които предлага Амитица ООД, може да намерите на уеб страницата на фирмата: www.amiti.org.

 

 

Агроном, Юни 2017

randomness