Между 15 и 20 март отварят подмярка 6.1
Съобщи го лично Петя Куманова, главен директор в Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) на специално подготвения семинар от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) в рамките на съпътстваща изложението АГРА 2018 програма.

На него бяха представени възможностите за подпомагане на родните фермери до 40-годишна възраст в изготвяне на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и на малките земеделски стопанства по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Подпомагането се извършва чрез мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“, изпълнявана от експертния състав на Службата. Специализираният семинар беше открит от доц. д-р Младен Младенов, изпълнителен директор на НССЗ и нейният главен секретар - Иванка Тодорова. Експертите на НССЗ и представител на Дирекция „Развитие на селските райони“ към Министерство на земеделието, храните и горите, разясниха на присъстващите стопани част от възможностите за подпомагане по ПРСР 2014-2020 чрез мярка 2. За предоставяния от Службата на млади фермери консултантски пакет (КП) А2Б от подмярка 2.1.1. „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ информира Делян Георгиев - началник на отдел „Консултантски услуги по национални и европейски проекти“ към главна дирекция „Съвети в земеделието и аналитична лаборатория“ на НССЗ. КП включва и изготвяне на проектни предложения по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“, които Службата ще извършва безплатно за съответните желаещи. Стана ясно, че освен да изготви проектните им предложения, НССЗ може да съдейства на младите земеделски стопани при подаването  им през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН). А тя на практика ще бъде единствения начин за кандидатстване през новия прием.
 

Рубрика: Актуално


ЗНАЧЕНИЕ
Ябълката е най-разпространеният широколистен семков овощен вид в умерените климатични пояси на света, включително у нас. Над 50% от листопадните (широколистни) овощни насаждения са ябълкови. Това се дължи на голямата родовитост и трайността на дърветата, съхранимост и добра цена на плодовете и разностранното им използване.

Ябълката има широко географско разпространение – от средиземноморския район до географски ширини на северното и южното полукълбо, където други овощни видове не успяват Това е следствие на голямата студоустойчивост през зимата, дългия период на покой и късния цъфтеж, което прави ябълката малко уязвима от ниските температури през зимата и пролетта. В света съществува изключително разнообразие на сортове по големина, оцветяване и вкусови качества на плодовете, период на узряване и трайност на съхранение. Ябълковите плодове са  изключително ценна диетична храна. Те са ниско калорични, с високо съдържание на витамини, сурови влакнини и пектини. Подпомагат храносмилането, подобряват перисталтиката на червата и почистват храносмилателната система от гниещи материали и токсини. Антиоксидантите в плодовете не позволяват увреждането на клетките, които дават началото на злокачествени болести. Използват се за профилактика и лечение на възпалителни болести и на пясъци в бъбреците. Широко популярно е правилото, че една ябълка на ден след храна или вечер пази човек от болести.

Рубрика: Трайни насаждения


Доц. Ганева, от тази есен родните градинари имат привилегията да обновят и оптимизират производството си с новия сорт домат „Алено сърце“, разработен в ИЗК „Марица“, който получи наградата в категория „Сортови семена и посадъчен материал“ на АГРА 2018. От позицията на селекционер и автор на сорта припомнете за читателите на сп. „Агроном“ колко време продължи работата по него ?
– За създаването на сорт „Алено сърце” бяха необходими осем години. След стабилизиране на желани признаци, сорта беше предложен за изпитване за Различимост, хомогенност и стабилност (РХС) в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Преминал успешно  двугодишно изпитване, сортът е признат от Експертна комисия през 2017 г. и защитен със сертификат №11128P2 от 12.12.2017 г. издаден от Патентно ведомство. Специално за сорта „Алено сърце“, до този момент, бяха необходими около 10 години. – Сортът „Алено сърце” е създаден чрез многократен  индивидуален отбор от местна популация, известна в България, като сорт домати „Биволско сърце“. Целта на отбора беше повишаване на добива, чрез увеличаване на броя на плодовете на съцветие, съответно броя на плодовете на растение, средната маса на плодовете и запазване на високата  биологична стойност и автентичен български вкус на сорта „Биволско сърце“. В селекционния процес взеха участие проф. д-р Галина Певичарова – химик, ръководител на лаборатория по качеството, проф. д-р Стойка Машева – фитопатолог и агроном, старши експерт Иванка Николова. Създаването на нов  сорт е труден и продължителен процес.
– Работата продължава и след признаването на сорта. Необходимо е да се произвеждат и предлагат автентични и качествени семена. Семепроизводството и сортоподдържането се извършва в института, от специалисти- агрономи, под прекия контрол на селекционера.
С какво сорт „Алено сърце“ се различава като характеристика от известните и търсени български розови домати?
– Сортът „Алено сърце” се отличава от българските розови домати най-вече по цвета. Плодовете са му алено червени (между 300 и 700 г) със сърцевидна форма. Той е с местен произход и притежава добрите качествени характеристики на традиционните български сортове. Плодовете са месести, плътни, без  целулоза, с нежна кожица, с оптимална твърдост и съхраняемост. Отличава се с отлични вкусови качества. Съчетава добър външен вид с приятно-кисел вкус и типичен доматен аромат – За какво производство е по-подходящ - полско или оранжерийно?
– Сортът „Алено сърце“ е с добра адаптивна способност. Може да се отглежда както в култивационни съоръжения - полиетиленови и стоманено-стъклени оранжерии, така и при полски условия за средноранно производство. При всички тях дава високи добиви. Дори при оранжерийни условия в полиетиленови оранжерии добивите стигат до 7 тона от декар.

Рубрика: Зеленчукопроизводство


randomness